Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Kartläggningen i matematik flyttar utomhus

Att göra en del av kartläggningen i förskoleklass utomhus har visat sig vara ett välfungerande koncept i Karlstad. Utomhus finns det gott om plats för arbete i smågrupper och Naturskolan med sin erfarenhet av undervisning i naturvetenskap och matematik har kunnat bli en viktig resurs i kartläggningen.

Barn i förskoleklass i skogen. En elev häller vatten från en flaska i en gul kopp som en annan elev håller i.
Eleverna i förskoleklass på Kvarnbergsskolan i full färd med att lösa matematikproblem med vatten.

För att vara säkra på att vi känner till vilka elever som kan få svårt att nå kunskapsmålen i svenska, svenska som andraspråk och matematik och hjälpa de eleverna extra, så genomför alla skolor en kartläggning under elevens första år i skolan. Den kallas läsa-, skriva-, räknagarantin och genomförs sedan 2019 i hela Sverige med alla elever i förskoleklass.

Kartläggningen är ganska omfattande och kräver att läraren genomför många uppgifter med eleverna i smågrupper, vilket kan vara svårt både när det gäller lokaler och tid. Så i Karlstad har flera skolor löst det på ett lite unikt sätt, nämligen genom att göra kartläggningen i matematik utomhus tillsammans med Naturskolan.

Naturskolan har anpassat uppgifterna

Naturskolan har lång erfarenhet av att jobba med naturvetenskap och matematik med yngre barn och har kunnat anpassa kartläggningsuppgifterna så att de passar att genomföra utomhus. Ute i naturen finns också gott om plats att jobba i smågrupper utan att störa varandra. Vi följde med en förskoleklass från Kvarnbergsskolan som fick tillbringa en dag med matematik i Jakobsbergsskogen tillsammans med Nina Holm från Karlstads Naturskola.

Nina inleder dagen med en dramatisk berättelse om hur hon i morse blev väckt av trollungarna från Nöttebröten som bankade på hennes fönster. De hade varit nere vid tjärnet för att tvätta sin farmors guldringar och då hade den elaka Ulva kommit och tagit ringarna. Trollungarna har fått olika uppdrag från Ulva som de måste göra för att få tillbaka ringarna. Men uppdragen var för svåra så Nina undrar om barnen skulle kunna hjälpa till så trollungarna kan få tillbaka guldringarna. Det ville barnen gärna och uppgifterna är alltså de olika delarna i matematikkartläggningen.

– Ulva ska dela sin favoritdryck, Nöttebrötens källvatten, med en vän, berättar Nina. Det är viktigt att de får lika mycket vatten så det blir rättvist. Hur ska ni göra så de får precis lika mycket?

Eleverna får en flaska vatten och muggar och hinkar, alla olika stora. De funderar och provar och pedagogerna är med och lyssnar på hur barnen resonerar för att lösa problemet.

– Nu är det lika, säger en elev efter att ha hällt upp i två burkar.

– Finns det något sätt vi kan veta om det är lika, frågar Nina.

– Vi kan mäta med en pinne.

Förutom Nina från Naturskolan och läraren Emil finns fritidspedagogerna Linda Karlsson och Matilda Danko med i skogen. Tillsammans kan de följa diskussionerna i alla grupper och på så sätt genomföra kartläggningen för hela klassen, något som skulle tagit många dagar på skolan med planering av mindre grupper i grupprum.

Efter varje uppgift samlas pedagogerna och pratar ihop sig och antecknar. Kanske har något barn inte varit så delaktig i sin grupp och då kan en pedagog uppmärksamma och kartlägga det barnet i en annan situation.

– Man får svart på vitt på ett tydligare sätt med den här kartläggningen på var man kan behöva stödja varje elev och även vad vi behöver rikta in undervisningen på i gruppen, säger läraren Emil Osclin.

Det var fascinerande att höra hur många olika idéer eleverna hade på hur de skulle lösa problemet, alla grupper hade sina egna förslag.

– Om man häller lite i taget, då kan man se att det blir lika.

– Det är lättare om vi häller tillbaka i flaskan och börjar om.

– Det är ofta i samarbetet de hittar lösningen, säger Nina.

Mellan de koncentrationskrävande uppgifterna fanns det tid för lek i skogen och efter ett tag blev det dags att förbereda matlagning över elden – tacos stod på menyn.

– Mat smakar alltid godast utomhus, säger Nina.

Lämna ett svar

Skapa konto