Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Kan motiverande samtal vara ett nyttigt yrkesverktyg? – en undersökning av lärares erfarenheter

Motiverande samtal (MI) är en samarbetsinriktad samtalsstil som används för att stärka individers inre motivation. Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter MI-utbildade lärare har av att tillämpa MI i skolan. Tretton lärare i årskurs 4-9 deltog i studien. Resultatet visar att lärarna upplevde att MI underlättar deras dagliga arbete och gav dem konkreta verktyg. Lärarna ansåg att MI borde inkluderas i lärarutbildningen, då de upplevde att MI var effektivt för att stärka elevers motivation, i samtal med föräldrar, och för att bemöta utåtagerande elever. Resultatet visar att MI kan underlätta det relationella arbetet i skolan.

Forskningsartikeln är på engelska och skriven av Martina Svensson, Stefan Wagnsson och Henrik Gustafsson på Karlstads universitet. Du kan läsa den i sin helhet som pdf nedan.

Svartvit bild på Martina Svensson
Martina Svensson, doktorand i pedagogiskt arbete på Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet, försteförfattare till artikeln Kan motiverande samtal vara ett nyttigt arbetsverktyg?

Lämna ett svar

Skapa konto