Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Internationalisering online

Går det att arbeta i ett internationellt projekt … utan resor? Ja, det har vi på Yrkeslärarprogrammet på Karlstads universitet gjort – våra yrkeslärarstudenter har träffat yrkeslärarstudenter från andra länder online och samarbetat i form av storytelling (digitala berättelser) på olika teman. Reaktionerna vi har fått har varit positiva då studenterna har sett ett arbetssätt de själva kan använda på yrkesprogrammen för att skapa internationella samarbeten.

Sex personer står på en kullerstensväg i en stad och tittar mot kameran.
Deltagarna från vårt yrkeslärarprogram vid den avslutande utvärderingsträffen i Berlin: från vänster Johanna (med examen i januari 2023), Hamid Asghari, Anna (student Termin 3–4), Anita Ward, Ann-Britt Enochsson och Zara Hedelin. Övriga lärarutbildare i projektet, Annica Ådefors och Minna Arvidsson, kunde inte delta i Berlin och är alltså inte med på bilden.

Stärka digital kompetens och global medvetenhet

Under två år har vi på Yrkeslärarprogrammet vid Karlstads universitet deltagit i ett ERASMUS+-finansierat internationaliseringsprojekt tillsammans med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, Technische Universität, Berlin och Akdeniz University, Antalya, Turkiet. Projektet, med namnet DIVE (Digital Internationalisation in Vocational Education) har haft som mål att stödja yrkeslärarstudenter i att utveckla och stärka interkulturell kompetens, färdigheter i engelska språket, digital kompetens och global medvetenhet inom tre övergripande teman: 1) demokrati och medborgarskap, 2) hållbar utveckling samt 3) värdegrund. En tanke från vårt perspektiv har varit att det också skulle kunna tjäna som modell för våra blivande yrkeslärare att arbeta med internationellt utbyte på sina respektive arbetsplatser.

Lärarutbildare från de olika länderna inom DIVE-projektet har konstruerat och lagt upp MOOCs (Massive Open Online Courses), som innehållit inspelade föreläsningar och läsning. Studenterna har arbetat med dessa och som avslutande uppgift skapat digitala berättelser (digital storytelling), dvs. korta videofilmer, om sina verksamheter som blivande yrkeslärare utifrån respektive tema. I internationella seminarier har de sedan presenterat videorna för varandra, diskuterat vidare och arbetat fram nya digitala berättelser tillsammans med studenterna de just mött. Sammantaget har detta arbete genomförts under en halvdag.

Video producerades tillsammans av studenter från olika lärosäten

Här är ett exempel på en video som producerades av fem studenter som möttes och diskuterade hållbar utveckling under en förmiddag. Detta var en av de första samarbetsvideorna och en av studenterna är från vår yrkeslärarutbildning.

Studenterna som deltagit i DIVE har uppskattat att arbeta med digitala berättelser och ser det som ett bra sätt att arbeta med sina egna elever framöver. De har också uttryckt att det har varit värdefullt att arbeta med kursernas teman (demokrati, hållbar utveckling och värdegrund) i relation till den utbildning de utbildar sig för. Vi har tagit med oss detta och kommer att ha digital storytelling som ett inslag i yrkeslärarutbildningen framöver i samband med att dessa teman behandlas i utbildningens första kurs.

Två av våra yrkeslärarstudenter deltog tillsammans med fyra av oss yrkeslärarutbildare vid en avslutande träff i Berlin. Vid denna träff utvärderade vi projektet och diskuterade hur det skulle kunna utvecklas vidare.

Svenska studenter bekväma med teknik och engelska språket

Vi från Karlstad hade gärna arbetat mer med var att skapa fler branschspecifika internationella mötesplatser för våra yrkeslärarstudenter. I projektet var fokus yrkeslärarstudenter generellt sett. Detta tilltalade studenterna, men vi tror att fler studenter skulle fått ut mer av projektet om de sett hur de även kunnat få kontakt med yrkeslärarstudenter inom samma eller näraliggande branscher så att internationaliseringsprojekt kan genomföras. Vissa studentgrupper i projektet tyckte både engelskan och tekniken var utmaningar. För de svenska yrkeslärarstudenterna var tekniken inga problem. Vårt program erbjuds till största delen online och studenterna samarbetar regelbundet med varandra över nätet. Engelskan var heller inget stort problem för de svenska studenterna, även om inte alla var helt bekväma med att prata själva kunde de förstå både läst och talad engelska.

För de som är intresserade av att arbeta på liknande sätt, finns det en guidebok till genomförandet. Kurserna (MOOC:arna) ligger öppet tillgängliga under fem år (Inte klart med serverplats än, men det kommer under våren då vi uppdaterar denna information med länk till kurserna). Vi lyfte vi ut innehållet från dessa MOOC:s och valde att arbeta på svenska med våra studenter. Arbetssättet är lämpligt att använda på både högstadium och gymnasium, tycker vi.

Digitala berättelser från studenterna i Karlstad

Till sist vill vi visa några lokala produktioner på temat ”Equality in schools” från oss i Karlstad:

Text: Ann-Britt Enochsson, Hamid Asghari, Anita Ward, Zara Hedelin, Annica Ådefors och Minna Arvidsson

Länkar i artikeln

Videon The Dark Side of Tobacco

Videos på temat Equality in Schools från studenter på Karlstads universitet

Lämna ett svar

Skapa konto