Digitala verktyg

Mer från: Digitala verktyg

Bild för Hans Sundvall

Skoldatatek (Värmland) (Blogg)

 I de grönmarkerade kommunerna finns Skoldatatek. De gulmarkerade kommunerna har ansökt om SIS-medel till...

Bild för Nobelgymnasiet

Viktigt med fortbildning inom IKT (Blogg)

Många gånger tror vi att eleverna kan så mycket och vi så lite när det handlar om datorer och IT, ja de kan jättemycket...

Bild för Nobelgymnasiet

IKT som verktyg i undervisningen (Blogg)

Mitt uppdrag som förstelärare handlar om att utveckla IKT som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Jag börjar med att...

Sidor