Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Hallå där …

… Annette Carlsson, som jobbat medvetet med jämställdhet i verksamheten i många år. Nu arbetar hon på Cosmos montessoriförskola i Karlstad, tidigare i förskoleklass på Stockfallets skola och genuspedagog i Karlstads kommun.

Porträtt Annette Carlsson

Hur har ni jobbat med jämställdhet?

– Jag försöker integrera genus- och jämställdhetsarbete i allt vi gör. Om vi ritar människor och familj visar jag först bilder och väljer en mångfald av utseenden. Det är speciellt viktigt att visa olika sätt att vara man på. Vi har redan jobbat ganska mycket med att bredda normen för hur flickor kan se ut, inte lika mycket för pojkar.

Jag tänker även på vilket förhållningssätt jag har själv, försöker undvika att först vända mig till flickorna för att be om hjälp att städa, till exempel. När barnen säger “pojkar kan inte göra så” och “flickor kan inte göra så” försöker jag fånga upp det och diskutera det. Jag nämner att pojkar kan vara ihop med pojkar och flickor med flickor, till exempel.

Vad är du nöjd med i arbetet?

– När jag sår frön hos barnen som breddar normen. En sexåring skulle ringa in alla pojknamn i en övningsbok vi har. Hen ringade in varenda namn och motiverade det med att jag sagt att alla får vara som den de är och att hen inte visste vilket kön de känner sig som.

Vilket råd skulle du ge till någon annan som vill arbeta med jämställdhet?

– Det är viktigt att skaffa sig egen kunskap om genus och jämställdhet. Ska man kunna bryta normen måste man få syn på normen först.

Lämna ett svar

Skapa konto