Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Genusgranskning av Matte direkt

Granskningen är gjord av genuspedagogen Annette Carlsson på Barn och ungdomsförvaltningen på Karlstads kommun.

Omslag Matte direktTitel: Matte direkt

Författare: Synnöve Carlsson, Karl-Bertil Hake, Birgitta Öberg

Utgivningsår: 2010

Ämne: Matematik

Undersökning

Flickor/kvinnor förekommer ensamma 57 gånger i texten och 29 gånger på bilderna jämfört med 54 gånger och 36 gånger för pojkar/män. Pojkar och flickor förekommer 19 gånger tillsammans i text och 10 gånger i bild. Då är de lika aktiva och gör samma saker, t ex bygger eller bakar.

Det finns bilder och namn i texten på personer med olika etnicitet. Det finns ingen person med annan religion, med funktionsnedsättning och inga hbtq-personer i text eller bild.

Analys

Finns det exempel på fördomar utifrån diskrimineringsgrunderna i text eller bild?

Nej

Kan boken upplevas som kränkande? Och i så fall för vem?

Nej

Finns det exempel på mångfald i text och bild?

Vid varje textruta finns en tecknad person. Dessa personer har många olika etniciteter. I texten förekommer många namn som inte är typiska svenska så som Abdullah, Sohrab, Senni och Izla. Det förekommer personer med många olika åldrar och pojkar/män och flickor/kvinnor gör samma saker. Alla bakar, kör bil, sysslar med samma sporter osv

Om inte: Hur kan du i så fall arbeta med mångfald i din undervisning/verksamhet?

Det som saknas i boken är religion, funktionsnedsättning och HBTQ. Här kan man göra egna exempel där dessa diskrimineringsgrunder förekommer vid t ex genomgånger och läxor

Uppfyller detta läromedel/denna bok de krav på jämställdhet och likabehandling som finns i läroplanen?

Detta är en matematikbok där författarna verkligen har tänkt till när det gäller jämställdhet och etnicitet.

Hur kan du med hjälp av denna bok/ detta läromedel arbeta med mångfald i din undervisning/ i din barngrupp?

Genom att det finns så många olika bilder på personer med olika etnicitet i denna bok och uppgifter där både pojkar och flickor gör samma saker kommer detta att bredda elevernas uppfattning om vad som är normalt

Hur skulle du kunna komplettera boken/läromedlet, ur genus- och mångfaldsperspektiv?

Gör egna exempel där religion, funktionsnedsättning och HBTQ finns med.

Lämna ett svar

Skapa konto