Forskning ska bli lättare att använda i undervisningen

Många lärare och forskare upplever ett glapp mellan teori och praktik som gör att utbildningsvetenskaplig forskning inte alltid kan tillämpas i skolans verksamhet. Därför arbetar Karlstads universitet med att forskningen ska bli mer praktiknära - att forskning ska bedrivas i skolan med lärare, inte om skolan.

Arbetet heter ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) och Karlstads universitet är ett av de lärosäten som ansvarar för verksamheten tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. I Karlstads område (Karlstadsnoden) ingår, förutom Karlstads universitet, även Linköpings universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst.

Skapa långsiktiga samarbeten

Det handlar både om att innehållet i forskningen ska vara lättare att tillämpa i skolan och att hitta bra sätt att samarbeta mellan skola, forskare och lärarutbildningen. Tidigare satsningar där verksamma lärare forskar har inte alltid gett bestående resultat – lärare har återgått till att undervisa och inte fått möjlighet att använda sin kompetens till skolutveckling. En del lärare har också lämnat skolan och fortsatt arbeta på universitetet vilket innebär att skolan tappat kompetenta lärare. ULF ska försöka skapa långsiktiga bra samarbeten som gynnar både skola och akademi. Satsningen ska bidra till att stärka den vetenskapliga grunden, elevernas måluppfyllelse och förbättra undervisningen.

Universitetet har gjort en kartläggning tillsammans med kommunerna i regionen och den visar några områden som skolan vill utveckla tillsammans med forskare:

  • Digitalisering och lärande. Likvärdighets- och undervisningsperspektiv
  • Läs- och skrivutveckling. Tidig läsinlärning.
  • Hälsofrämjande aktiviteters betydelse för lärandet.
  • Motverka psykisk ohälsa. Stimulera motivation.
  • Ledarskapet och dess betydelse för lärprocesserna.
  • Likvärdighet och jämställdhet.
  • Förskollärarnas ansvar för undervisning. Kvalitet i förskolan.
  • Undervisningsprocesser

Vad händer nu inom ULF?

Den första omgångens ansökningar har lämnats in och ULF-rådet har beslutat att stödja två projekt vid Karlstads universitet med 450 tusen kronor vardera:

  • Linking instruction and Student Achievement – Professional Learning Observations of Teaching (LISA-PLOT) (leds av Michael Tengberg, Karlstads universitet)
  • Lärares samarbete runt planering och efterarbete av undervisning som modell för praktikutvecklande forskningssamverkan (leds av Kenneth Nordgren, Karlstads universitet)

Läs mer om ULF här:
https://www.kau.se/ulf

En mobiltelefon med inloggningssidan på facebook i ett brunt fodral med ett par glasögon.

Lärare på facebook – när vad hur och varför?

Tusentals lärare är aktiva på Facebook i grupper som riktar sig till och är skapade av lärare. I januari 2016 startade...

Artikel