Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Forskare och lärare samarbetar för att utveckla textsamtal

Kan videoanalys av lektioner och återkoppling till lärare utveckla skolans textsamtal och stärka elevers läsförståelse och läsintresse? Det ska forskare vid Karlstads universitet tillsammans med forskarkollegor i Sverige och Norge ta reda på i ett nytt forskningsprojekt som fått finansiering av Skolforskningsinstitutet.

Lärare talar inför en klass
Bild: arkivfoto

Från tidigare forskning vet man att kvaliteten på lärarledda textsamtal är av stor betydelse för elevers läsmotivation och läsförståelse. Om elever får delta i utforskande samtal stödjer det deras tolkningsprocess och ger dem möjlighet att ta sig an mer komplexa texter. Sådana samtalsformer ställer dock höga krav på läraren och många lärare upplever att det är svårt att leda samtal helklass. En del lärare är osäkra på sin egen förmåga och många efterfrågar stöd i form av goda samtalsmodeller.

Pröva om videoanalys kan bidra till att höja kvaliteten

I studien Utforskande och fördjupande textsamtal vill forskarna arbeta tillsammans med svensklärare i högstadiet för att pröva om videoanalyser av lektioner och återkoppling till lärare på genomförda samtal kan bidra till att höja kvaliteten på samtalen och utveckla elevernas förståelse av skönlitterära texter. 

Maritha Johansson är universitetslektor vid Linköpings universitet och en av forskarna i projektet:

– Vi vet att många unga läsare riskerar att tappa intresset för läsning, i synnerhet för skönlitteraturen. I ett par tidigare studier har vi sett att det kan vara väldigt värdefullt för elever att få möta texter som utmanar deras föreställningar både vad gäller innehåll och struktur. Då upplever eleverna också ett behov av att få diskutera och tolka texterna tillsammans.

Studien ska läggas upp som en intervention och innebär att lärarna under ett läsår får pröva en textsamtalsmodell. De analyserar sedan undervisningen tillsammans och får återkoppling både från forskarna och från varandra. Avsikten är att undersöka både hur kvaliteten på själva samtalen utvecklas och hur elevernas läsning och texttolkning påverkas.

Svensklärare som vill delta sökes

Projektgruppen har redan en överenskommelse om samarbete med lärare från tre skolor i Karlstad, men söker kontakt med fler lärare som är intresserade av att delta. Studien genomförs under nästa läsår i årskurs åtta, så det är alltså i första hand svensklärare som kommer att ha en åttondeklass under nästa läsår som projektgruppen letar efter. Michael Tengberg är forskare vid Karlstads universitet och projektledare:

– Om man är svensklärare och intresserad av att utveckla sin undervisning tror vi att det passar perfekt att delta i det här projektet! Vi kommer att jobba långsiktigt och prövande. Att tala om skönlitteratur på ett konstruktivt och utforskande sätt i klassrummet är inte enkelt, men väldigt givande när man får till det. Vi har ju tidigare jobbat med projektet LISA-PLOT där lärare fick återkoppling på undervisningen. Många av lärarna upplevde det som väldigt utvecklande. Här kommer vi arbeta på ungefär samma sätt, men vi koncentrerar oss specifikt på samtal om skönlitteratur.

Projektet startar vid årsskiftet, men själva arbetet i klassrummen beräknas alltså komma igång först efter sommaren. I projektet medverkar: Michael Tengberg och Marie Wejrum från Karlstads universitet, Maritha Johansson från Linköpings universitet, Margrethe Sønneland från Universitetet i Stavanger, Gustaf B Skar från Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet samt Anders Biörklund från Karlstads kommun.

Är du intresserad?

Ta kontakt med Marie Wejrum, marie.wejrum@kau.se Mob: 0705-549684

Lämna ett svar

Skapa konto