Nya mallarna för IUP - en genomgång

Så här kan skolverkets nya mallar för IUP användas. Pernilla visar hur hon jobbar med omdömesblanketten och blanketten för den framåtsyftande planeringen.

Skolverket fick i uppdrag av utbildningsdepartementet att ta fram två blanketter för att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete vid omdömesskrivande. Blanketterna är gjorda för att användas i de årskurser där det inte sätts betyg, men fungerar bra även i de äldre årskurserna, även om det i de årskurserna inte längre finns ett krav på att skriva IUP och omdömen (enligt en lagändring som träder i kraft 19 november).

Pernilla Kans är lärare i svenska åk 4-9 på Rudsskolan i Karlstad och ingår i den grupp som tagit fram de nya mallarna för den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP).

Mallarna finns att ladda ner på Skolverkets webbplats tillsammans med en handledning.