Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Expertråd ska sätta läsning i fokus

Den senaste PISA-undersökningen visar att unga människors läsförmåga sjunker i Sverige och motivationen att läsa likaså. Nybildade Expertrådet för läsning ska arbeta för att främja intresset för läsning och litteratur, i skolan, men också i samhället i stort. Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, ingår i rådet.

Michael Tengberg
Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Expertrådet för läsning, initierat av Lärarstiftelsen och Sveriges Lärare, består av utvalda lärare, förskollärare och forskare. Rådets mål är att stärka läsundervisningen i hela skolsystemet och skapa en skolmiljö där läsning av längre texter är en naturlig del av vardagen.

– En utvecklad förmåga att läsa både ämnestexter och litteratur är fundamental, säger Michael Tengberg. Inte bara för individen utan också för samhället. Skolan har förstås ett särskilt ansvar, men att prioritera tid för läsning och eftertanke är också en bredare samhällsfråga, som skolan inte löser på egen hand. Experter vet jag inte om vi är, men initiativet är viktigt eftersom det har för avsikt att lyfta fram lärarnas röst. Lärarna sitter på massor av erfarenhet, som tyvärr sällan efterfrågas när läsning diskuteras på nationell nivå. I rådet ingår en grupp oerhört kunniga och engagerade lärare. Jag känner mig väldigt hedrad över att få arbeta tillsammans med dem för att främja barns och ungas läsning.

Debattartikel ska lyfta frågan

Expertrådet publicerade nyligen en debattartikel i Svenska Dagbladet som belyser den oroande nedgången i ungas läsförmåga och läsmotivation, samt lyfter behovet av åtgärder för att främja läsning inom skolan och samhället.

Här kan du läsa artikeln: https://www.svd.se/…/barn-behover-fa-chans-att-lara-sig…

Expertrådet för läsning, instiftat av Lärarstiftelsen och Sveriges Lärare år 2024, är ett fristående råd som består av utvalda lärare, förskollärare och forskare. Rådet arbetar för att lärares expertis ska vara den självklara rösten i debatten om hur skolväsendet i Sverige bör främja läsning.

Läs mer om Expertrådet för läsning

Text: Charlotte Palm Berggren, Karlstads universitet

Lämna ett svar

Skapa konto