**Flyttas till höstterminen** Skola, lärarutbildning och forskning – hur får vi ihop det?

**Flyttas till höstterminen. Nytt datum kommer.**

En digital dialogkonferens inom Karlstads-noden för ULF (Utveckling, Lärande, Forskning).

Nodens arbete har pågått sedan 2018 och summering och spridningsfasen för detta arbete har nu påbörjats. Syftet med dialogkonferensen är att genom erfarenhetsutbyte dela och sprida vårt arbete inom praktikutvecklande forskning. Vi kommer även att blicka framåt och diskutera vad som händer med ULF efter 2021.

Konferensen genomförs online via Zoom och arrangeras i samverkan mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad, Linköpings universitet och Högskolan Väst.

Datum: 
2022-02-17 9:00 - 15:00
Målgrupp: 
Lärare, skolhuvudmän och forskare som deltagit i olika arbeten inom ULF.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2022-02-04
Kostnad: 
Utan kostnad

Mer information