Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Epigenetik för biologilärare – forskningsmagasin fritt att ladda ner

Epigenetik är ett nytt forskningsområde inom biologin, som visar att våra arvsanlag inte styr oss så hårt som vi tidigare trott. Epigenetiska processer förklarar på molekylär nivå hur den miljö vi lever i kan påverka våra arvsanlag. Epigenetik kan förklara hur vår livvstil påverkar hur vi mår och ger oss en djupare förståelse för fenomen inom en rad olika områden som medicin, psykologi och hälsa.

Ladda ner magasinet Fascinerande forskning som pdf.
framsidan på magasinet fascinerande forskning, dnamolekyl uppbyggd av en mängd små ljuspunkter lite liknande en stjärnhimmel

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet har gett ut ”Fascinerande forskning för skolan med fokus på cell- och molekylärbiologi”. Det här magasinet förmedlar aktuell forskning inom några områden som är centrala för biologiundervisningen i skolan. I magasinet medverkar ett flertal forskare och experter, bland annat Birgitta Mc Ewen, Institutionen för hälsovetenskaper samt SMEER, den didaktiska forskargruppen inom naturvetenskap, teknik och matematik på Karlstads universitet.

– Det känns väldigt roligt att det område som jag arbetar med får så stor spridning och når ut till 12000 skolor, säger Birgitta Mc Ewen.

Fascinerande forskning vänder sig till biologilärare och elever på gymnasienivå, och distribueras till landets samtliga högstadie- och gymnasieskolor.

illustation epigenetik
Bild från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Innehållet i magasinet

Magasinet innehåller 8 artiklar om aktuell forskning inom cell- och molekulärbiologi:

  • Genteknikens utveckling
  • Gensaxar ändrar DNA – om CRISPR-teknik
  • Arv + miljö – om epigenetik
  • Liten blir större – om embryonalutveckling
  • Livets djupaste rötter – om livets utveckling
  • Vårt ursprung – om människans evolution
  • Osynliga men farliga – om smittspridning och -spårning
  • Våra många vänner – om människans mikrobiom

porträtt Birgitta Mc Ewen
Birgitta Mc Ewen, docent i naturvetenskapernas didaktik med hemvist i den didaktiska forskargruppen SMEER vid Karlstads universitet. Hon är författare till artikeln ”Epigenetik – biologins nya guldrusch?” i magasinet Fascinerande forskning.

Lämna ett svar

Skapa konto