Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Emelie Johansson

”Min drivkraft är att förbättra. Dessutom har jag ett nördigt intresse av att försöka förstå saker, men också av att förstå hur andra förstår saker.” Det säger Emelie Johansson, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Emelie Johansson, Månadens forskare

Det var ambitionen att påverka och förbättra utbildning för barn och elever som fick henne att börja studera på Lärarutbildningen vid Karlstads universitet 2008.

– Jag tog min examen 2011. Som utbildad lärare, med behörighet från förskola till årskurs 6, fick jag en anställning på en förskola. Där tog min motivation till att driva förbättringsarbete fart. Från att driva förbättringsprocesser, med fokus på lärmiljöer och språkutvecklande arbete, kom jag senare att arbeta med utvecklingsuppdrag tillsammans med rektor och specialpedagog. Arbetet innefattade att leda lärares kompetensutveckling samt att handleda nyexaminerade lärare.

Det var återigen förbättringsarbete som var drivkraften när hon 2017 återvände till Karlstads universitet för att arbeta som adjunkt på förskollärarprogrammet och utbildningsledare på Rektorsutbildningen.

– Att arbeta med utbildning och undervisning innefattar att arbeta utifrån vetenskaplig grund, varpå forskarutbildning kändes som ett naturligt steg för mig. Efter en gedigen ansökningsprocess blev jag antagen som doktorand vid Karlstads universitet hösten 2020.

Forskning kan bedrivas på många olika sätt. Mot bakgrund av att Emelie Johansson arbetat tillsammans med förskollärare och rektorer i olika utvecklingsuppdrag blev det angeläget för henne att genomföra praktiknära forskning i samverkan med deltagarna.

– Jag fördjupade mig i aktionsforskning som syftar till att utjämna hierarkier mellan praktiker och forskare för att utveckla samverkan mellan forskning och praktikutveckling. I aktionsforskning systematiseras samverkan mellan forskare och praktiker, där aktioner i praktiken är underlag för reflekterande samtal. När kunskap om praktiken och kunskap om forskningsmetoder och att systematiskt studera praktiken möts, skapas goda förutsättningar för förändring och kunskapsutveckling.

Aktionsforskning tillsammans med rektorer

Just nu genomför hon aktionsforskning tillsammans med rektorer i förskolan.

– Utgångspunkten för aktionsforskningen uttrycktes av rektorerna själva. De frågade sig hur man som rektor leder förändringsarbete med fokus på digitalisering av förskolans utbildning. Utifrån det initierade jag aktionsforskning där vi tillsammans undersöker den frågan. Under processen ämnar jag att synliggöra hur rektorernas ledningspraktik förändras, och hur olika faktorer villkorar rektorernas ledningspraktik.

– Aktionsforskning syftar alltid till förändring för deltagarna och förhoppningen är att rektorerna utvecklar ett förhållningssätt att kritiskt granska sin egen praktik. Jag hoppas att forskningen blir ett kunskapsbidrag till ledarskapsfältet genom att fokusera på rektors ledningspraktik som en del av de olika praktiker som gemensamt utgör en utbildningsorganisation, samt hur den villkorar och villkoras.

Samverkan kan göra skillnad

– Mitt arbete har sedan många år varit riktat mot lärare och rektorer och jag är fortfarande verksam på. För mig har det varit angeläget att vara nära praktiken även som forskare, då jag har stor tilltro till att samverkan mellan utbildningspraktik och forskning kan göra skillnad för utbildning.

Läs mer om Emelie Johansson och hennes forskning. 

Här kan du läsa mer om forskargruppen SOL (Skolutveckling, Organisation och Ledarskap) som Emelie Johansson är en del av.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto