Omvärldsspaning januari, 2016

Du kan ladda ner Omvärldsspaning för januari 2016 här

Utredarna på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tar fram denna omvärldsspaning varje månad som en service till skolledare och förskolechefer. 

Naturligtvis finns här mycket intressant även för övrig personal inom skolans värld.