Dokument med begrepp till föreläsning no och teknik

Begrepp att skriva ut. Dokumentet används i föreläsningen om språk och lärande i NO och teknik.