Dokument

Särskilt begåvade elever presentation

En föreläsning om särskild begåvning i allmänhet. Elisabet Mellroth tar upp:

  • varför det är viktigt att förskola/skola ger stöd till denna grupp barn
  • skillnad mellan särskild begåvning och höga prestationer
  • inre och yttre katalysatorer som kan hjälpa eller stjälpa barnets kunskapsutveckling
  • skolans ansvar för dessa barn
  • kognitiva karaktäristika
  • delar av skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever som kom ut i maj 2015.

Här finns föreläsningen om särskilt begåvade elever.

Taggar