Dokument

Jämställdhet och likabehandling i läroplanerna

Utdrag ur läroplanerna om krav på jämställdhet och likabehandling. Lpö 98, Lgr 11 och Gy 2011.

Sammanställt av Pedagog Värmland och genuspedagog Annette Carlsson, 2013

Taggar