Dokument

Bedömningen börjar i planeringen – om att använda sig av bedömningsaspekter

Denna text handlar om planeringsprocessen, med särskilt fokus på bedömningsaspekter. Vad bedömningsaspekter är, och hur de kan formuleras och användas, beskrivs och illustreras här genom olika exempel. Resonemanget är generellt och därför tillämpbart inom alla ämnen och inom alla skolformer. Artikeln är skriven av Peter Wall och Pernilla Lundgren.

Taggar