Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Digital skolutveckling – möjligheter och utmaningar

Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid står i fokus när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet välkomnas till Karlstads universitet 13-14 juni. Den digitala skolutvecklingen innebär många möjligheter, men också utmaningar. Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra?

– Det finns en stor längtan efter de enkla svaren, men de finns inte. Det pågår en svart-vit debatt och en förenklad syn på digitalisering. Det går inte att säga att det är bättre eller sämre med att läsa på en skärm, det är verkligen inte antingen eller. Jag skulle önska en mer nyanserad debatt när det gäller skolans digitaliseringsutveckling. Min roll som forskare är att fånga fenomen och sätta den kritiskt granskande och systematiska blicken på dem, säger Christina Olin-Scheller.

Porträttbild Christin Olin-Scheller
Christina Olin-Scheller, professor i litteraturvetenskapens didaktik och pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet är en av talarna på Framtidens Lärande Väst.

Christina Olin-Scheller är en framstående forskare med många strängar på sin lyra. Hon arbetar som lärarutbildare, föreläsare, forskningsledare, handledare och forskare med ett specifikt fokus på läsning och läsundervisning i det nya medielandskapet. Bland annat har hon drivit och medverkat i forskningsprojekten Uppkopplade klassrum och Fortbildning på Facebook. Just nu deltar hon i projekten Plattformspedagogik som fokuserar på lärplattformarnas roll i undervisning i ämnena matematik, svenska och historia och Utmaningar i det uppkopplade klassrummet. Rum för lärande i en digitaliserad skola. Hon medverkar också i projektet Lärare och influencer, som studerar lärare på Youtube och TikTok.

– Digitaliseringen av skolan har pågått under lång tid. Mycket av tiden har använts för att utrusta skolor, elever och lärare med digitala verktyg. Nu behöver vi även väga in den kvalitativa aspekten. Vad ska vi göra med verktygen? Det är en enorm utvecklingstakt som kanske passar organisationens perspektiv, men inte alltid elev- och lärarperspektivet. Både lärarprofessionens och elevers erfarenheter och upplevelser måste tas tillvara.

Text: Maria Nilsson
Foto: Karlstads universitet

Mer information:
Startsidan för Framtidens Lärande Väst
Läs mer om Christina Olin-Scheller på Karlstads universitets webb

Lämna ett svar

Skapa konto