Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Dansmatte

Matte med kroppen. Holmeskolans tvåor dansar femmans tabell och bygger fjärdedelar på diagonalen.

– Syftet är att de ska se mönster och öka förståelsen för de matematiska begreppen, förklarar danslärare Jenny Boström.

 

Kulturskolan i Torsby erbjuder ämnet dansmatte till alla tvåor i kommunen. Under sex lektioner, utspridda över lika många veckor, jobbar Jenny med eleverna, helst i nära samarbete med klassens mattelärare.

Jenny har byggt grunden i sina lektioner utifrån tvåans kursplan i matematik. Hon anpassar övningarna efter vad barnen för tillfället jobbar med. Det är viktigt att dansmatten kopplas till den ”vanliga” matten och att rörelserna på golvet speglar de begrepp barnen just nu möter i sina läroböcker.

– Det vi gör här i dag är ett komplement till matematikundervisningen.

Genom att gestalta och konkretisera de många gånger abstrakta uttrycken blir kunskapen mer bestående, menar Jenny.

Aria, omkrets, ental, hundratal, hälften och dubbelt är exempel på begrepp som tvåorna ska behärska. Ju fler pedagogiska metoder som används för att öka förståelsen, desto bättre blir inlärningen.

– Rörelsen är bra för alla men främst gynnar dansmatte de som inte har kopplat ihop hur det förhåller sig. Genom att göra de matetmatiska begreppen med kroppen ser de mönster och kan ta till sig sambanden enklare.

Elever lär på olika sätt. För en del passar det bäst att sitta tyst med penna och bok, andra behöver färger och musik, eller som i dansmatten röra sig in i kunskapen.

– Som lärare är det viktigt att vi ser de olika behoven och försöker svara upp mot dem.

Utmaningen tycker Jenny ligger i att få alla med sig. Grupperna är ofta stora och idealet är att som i dag kunna använda en idrottshall. Ju större ytor, desto tydligare går det att till exempel forma figurer och skapa delar av en helhet. Att dansa diagonalt över en hel handbollsplan ger så klart mer kraft i stegen än att använda ytorna i det egna klassrummet. Men även det går. Jenny har genomfört lektioner på alla lågstadieskolor i kommunen även om de kvadratmässiga förutsättningarna sett olika ut.

– Metoden är i ständig utveckling, man måste testa och se vad som funkar.

Hon är inne på sitt tredje dansmatteår i Torsby. Projektet är tidsbegränsat men Michael Åkerlund, Kulturskolans ledare, hoppas och tror på en fortsättning.

Här kan du läsa mer om vad läraren tänker om dansmatte. 

 

 Artikeln publicerades först i magasinet Kreativa skolan.

Lämna ett svar

Skapa konto