Blogginlägg

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan få samma förutsättningar i skolan som alla andra med hjälp av digitala verktyg.

De senaste årens fantastiska utveckling av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter skulle i många fall kunna kompensera funktionsnedsättningen. Det är bara så svårt att få till det. Talsyntes och rättstavningsprogram blir alltmer avancerade och vanliga. Skriven text blir uppläst, och talade ord kan omvandlas till text. Rättstavningsprogram känner av om ett ord är rätt i sammanhanget. Digitala läromedel erbjuder uppläst text. Text i en vanlig bok går att fotografera och omvandla till en uppläsningsbar redigerbar text.