Blogginlägg

Ett första inlägg

Jag heter Jessica Eriksson och är dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet sedan 2018. I praktiken betyder det att jag är ordförande i den nämnd som är ansvarig för kvaliteten i lärarutbildningarna, och alltså på heltid ägnar mig åt att strategiskt styra lärarutbildningarna framåt. Det är ett roligt och många gånger ganska svårt jobb, inte minst i dessa tider när skolan, läraryrket och lärarutbildningarna är i fokus i samhällsdebatten och där olika politiska direktiv avlöser varandra.