picture-111-1383142313.jpg

Blogg

Tankar om återkoppling

Anna Öhman Gymnasielärare i franska och filosofi med vidareutbildning i specialpedagogik. Nu doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Mitt intresse riktar sig mot klassrummet och den vardagliga bedömning som är en del av undervisningsinteraktionen. Jag slås av hur mångfacetterad kommunikationen…


Anna Öhman 

Gymnasielärare i franska och filosofi med vidareutbildning i specialpedagogik. Nu doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Mitt intresse riktar sig mot klassrummet och den vardagliga bedömning som är en del av undervisningsinteraktionen. Jag slås av hur mångfacetterad kommunikationen kan vara. Återkoppling spelar en avgörande roll på gott och ont, det är detta jag vill utveckla i bloggen.

---

Tidigare bloggare i Återkopplingsbloggen:


Annelie Wiker

Jag är gymnasielärare i samhällskunskap, religion och svenska och utbildad genuspedagog. Jobbar just nu 20% i Kristinehamns kommun som genuspedagog och då främst med utbildning av personal inom skolförvaltningen i genus- och jämställdhetsfrågor. 80% av min arbetstid ägnar jag åt ämnesdidaktisk forskning vid CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, vid Karlstads universitet. Min forskning handlar om återkoppling i en formativ bedömning i ämnet samhällskunskap på gymnasiet och hur denna återkoppling kan utveckla lärandet. Jag intervjuar både lärare och elever i min studie och min förhoppning är att jag ska kunna bidra med viktig kunskap om hur elever uppfattar den återkoppling de får.


Susanne Liljedahl

Grundskollärare 1-7 i SO samt svenska och engelska. Undervisar för närvarande 20% i åk. 5-6 på Gärdesskolan i Eda kommun. Övriga 80% ägnar jag åt forskarskolan CSD-FL med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik på Karlstads universitet. I min forskning intresserar jag mig för lärares bedömning och återkoppling i historia på mellanstadiet. Återkoppling ses som ett betydelsefullt redskap i undervisningen. Jag undersöker lärares bedömningspraktik i historia och hur lärare använder återkopplingsredskapet i klassrummet.

Bedömningens tveeggade svärd

Döma – Fördöma ?

Utveckla – Analysera ?  (Pettersson, 2011)

I dessa tider känns det mellan väggarna att det närmar sig betygsättning. Elever sitter och arbetar med olika restuppgifter och några nationella prov är ännu inte avklarade. Sommaren står för dörren och koncentrationen avtar.

I mitt arbete som specialpedagog har jag förmånen att få träffa elever i olika sammanhang. Min uppgift är att hjälpa till med olika typer av anpassningar så att de får visa sina kunskaper oberoende av funktionsnedsättning. Det kan handla om användning av olika tekniska hjälpmedel, förlängd tid, lugn miljö eller helt enkelt tillgång till min närvaro. Ibland vill dock eleverna klara sig utan anpassningar, för att inte skilja sig ut.

I Bedömning för lärande skriver Christian Lundahl om studier av elever i behov av särskilt stöd, att mänsklig interaktivitet verkar vara det viktigaste . Han skriver också i samma bok om återkoppling som något de flesta upplever som attraktivt, eftersom det ger en form av bekräftelse. Jag tänker att det är här utmaningarna ligger – att finna tiden för samtalet, så att det blir en lika naturlig del av klassrumsaktiviteterna som allehanda skriftliga arbeten och prov som produceras.

                                                                                                                                             /Anna

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg