picture-111-1383142313.jpg

Blogg

Tankar om återkoppling

Anna Öhman Gymnasielärare i franska och filosofi med vidareutbildning i specialpedagogik. Nu doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Mitt intresse riktar sig mot klassrummet och den vardagliga bedömning som är en del av undervisningsinteraktionen. Jag slås av hur mångfacetterad kommunikationen…


Anna Öhman 

Gymnasielärare i franska och filosofi med vidareutbildning i specialpedagogik. Nu doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Mitt intresse riktar sig mot klassrummet och den vardagliga bedömning som är en del av undervisningsinteraktionen. Jag slås av hur mångfacetterad kommunikationen kan vara. Återkoppling spelar en avgörande roll på gott och ont, det är detta jag vill utveckla i bloggen.

---

Tidigare bloggare i Återkopplingsbloggen:


Annelie Wiker

Jag är gymnasielärare i samhällskunskap, religion och svenska och utbildad genuspedagog. Jobbar just nu 20% i Kristinehamns kommun som genuspedagog och då främst med utbildning av personal inom skolförvaltningen i genus- och jämställdhetsfrågor. 80% av min arbetstid ägnar jag åt ämnesdidaktisk forskning vid CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, vid Karlstads universitet. Min forskning handlar om återkoppling i en formativ bedömning i ämnet samhällskunskap på gymnasiet och hur denna återkoppling kan utveckla lärandet. Jag intervjuar både lärare och elever i min studie och min förhoppning är att jag ska kunna bidra med viktig kunskap om hur elever uppfattar den återkoppling de får.


Susanne Liljedahl

Grundskollärare 1-7 i SO samt svenska och engelska. Undervisar för närvarande 20% i åk. 5-6 på Gärdesskolan i Eda kommun. Övriga 80% ägnar jag åt forskarskolan CSD-FL med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik på Karlstads universitet. I min forskning intresserar jag mig för lärares bedömning och återkoppling i historia på mellanstadiet. Återkoppling ses som ett betydelsefullt redskap i undervisningen. Jag undersöker lärares bedömningspraktik i historia och hur lärare använder återkopplingsredskapet i klassrummet.

Bedömning och återkoppling – vad är egentligen skillnaden?

Detta är en fråga som dyker upp – ständigt – och som är nyttig, för den kräver reflektion. Jag kan med hjälp av en rad bedömningsforskare hävda att återkoppling är själva kärnan i en bedömning som syftar i att främja lärandet och hjälpa eleven att komma närmare sitt mål. Anders Jönsson använder kartanalogin i sin illustration av lärande bedömning och säger att bedömningen handlar om att ta reda på var eleven befinner sig i förhållande till målet och att använda denna information för att hjälpa eleverna att komma fram till målet (Jönsson, 2012). Det är väl just det som återkoppling handlar om, att ta fram karta o kompass vid en given punkt och hitta riktningen mot målet.

Bedömning omfattar så mycket eftersom det handlar både resultat, omdömen och urval. I detta kan återkoppling ses som en interaktiv process, där resultatet som bedöms inte är det slutgiltiga. Studier av elevers uppfattningar om återkoppling visar dock att de ofta upplever att de inte får möjlighet att använda den återkoppling de får eller att de inte förstår den. Här finns det utvecklingsmöjligheter.

När jag tänker på delar av min egen undervisningspraktik, är det särskilt en undervisningssituation som jag i eftertid betraktar som fruktbar i detta perspektiv. Jag arbetade under ett antal år med undervisning inom International Baccalaureat med ämnet kunskapsteori. Det hade två fördelar:  eleverna blev inte enbart bedömda av mig, utan de blev även betygsatta av en oberoende extern examinator (detta system finns även inom den norska skolan). Även jag blev jag bedömd, för min undervisning. Under kursens gång blev återkoppling som redskap viktigt, både i dialogform men också i form av kommentarer på skriftliga arbeten. Jämför jag med den kurs jag hade på det nationella programmet, var möjligheten till återkoppling betydligt mer naturlig, när min roll som betygsättande var mindre. Jag kunde istället rikta in mig helt på det kunskapsinnehåll eleverna skulle få med sig.

/Anna

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg