picture-111-1383142313.jpg

Blogg

Tankar om återkoppling

Anna Öhman Gymnasielärare i franska och filosofi med vidareutbildning i specialpedagogik. Nu doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Mitt intresse riktar sig mot klassrummet och den vardagliga bedömning som är en del av undervisningsinteraktionen. Jag slås av hur mångfacetterad kommunikationen…


Anna Öhman 

Gymnasielärare i franska och filosofi med vidareutbildning i specialpedagogik. Nu doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Mitt intresse riktar sig mot klassrummet och den vardagliga bedömning som är en del av undervisningsinteraktionen. Jag slås av hur mångfacetterad kommunikationen kan vara. Återkoppling spelar en avgörande roll på gott och ont, det är detta jag vill utveckla i bloggen.

---

Tidigare bloggare i Återkopplingsbloggen:


Annelie Wiker

Jag är gymnasielärare i samhällskunskap, religion och svenska och utbildad genuspedagog. Jobbar just nu 20% i Kristinehamns kommun som genuspedagog och då främst med utbildning av personal inom skolförvaltningen i genus- och jämställdhetsfrågor. 80% av min arbetstid ägnar jag åt ämnesdidaktisk forskning vid CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, vid Karlstads universitet. Min forskning handlar om återkoppling i en formativ bedömning i ämnet samhällskunskap på gymnasiet och hur denna återkoppling kan utveckla lärandet. Jag intervjuar både lärare och elever i min studie och min förhoppning är att jag ska kunna bidra med viktig kunskap om hur elever uppfattar den återkoppling de får.


Susanne Liljedahl

Grundskollärare 1-7 i SO samt svenska och engelska. Undervisar för närvarande 20% i åk. 5-6 på Gärdesskolan i Eda kommun. Övriga 80% ägnar jag åt forskarskolan CSD-FL med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik på Karlstads universitet. I min forskning intresserar jag mig för lärares bedömning och återkoppling i historia på mellanstadiet. Återkoppling ses som ett betydelsefullt redskap i undervisningen. Jag undersöker lärares bedömningspraktik i historia och hur lärare använder återkopplingsredskapet i klassrummet.

Höstlovet som inte finns

Det är ju inte riktigt sant, att höstlovet inte finns, för det gör det ju för våra elever. De har ett välbehövligt höstlov den här veckan. Där emot jobbar de flesta lärarna åtminstone några dagar denna vecka; kompetensutvecklar ni er kanske? Det är ju härligt att få bli lite ”påfylld”.

Jag sitter och transkriberar mina senaste elevintervjuer som handlar om hur de upplever den återkoppling som de får av sina lärare och det  slår mig, att det kanske är det som ni lärare ägnar er åt de här dagarna när eleverna har lov – återkoppling. Det är ett digert arbete för alla lärare att skriva omdömen för att ge underlag till kommande utvecklingssamtal; omdömen där ni ska ge en individuell återkoppling till varje elev om hur man ligger till i ämnet och vad man behöver utveckla osv. Till alla elever, i alla ämnen… Viktig information och som också kanske ger eleverna motivation till att kämpa lite till. Men som sagt, ett digert arbete är det.

Då kanske det är bra att höstlovet inte finns, så man kan göra det arbetet då, istället för att göra det på ett höstlov som finns, men som i praktiken inte blir av;)

/Annelie

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg