picture-111-1383142313.jpg

Blogg

Tankar om återkoppling

Anna Öhman Gymnasielärare i franska och filosofi med vidareutbildning i specialpedagogik. Nu doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Mitt intresse riktar sig mot klassrummet och den vardagliga bedömning som är en del av undervisningsinteraktionen. Jag slås av hur mångfacetterad kommunikationen…


Anna Öhman 

Gymnasielärare i franska och filosofi med vidareutbildning i specialpedagogik. Nu doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Mitt intresse riktar sig mot klassrummet och den vardagliga bedömning som är en del av undervisningsinteraktionen. Jag slås av hur mångfacetterad kommunikationen kan vara. Återkoppling spelar en avgörande roll på gott och ont, det är detta jag vill utveckla i bloggen.

---

Tidigare bloggare i Återkopplingsbloggen:


Annelie Wiker

Jag är gymnasielärare i samhällskunskap, religion och svenska och utbildad genuspedagog. Jobbar just nu 20% i Kristinehamns kommun som genuspedagog och då främst med utbildning av personal inom skolförvaltningen i genus- och jämställdhetsfrågor. 80% av min arbetstid ägnar jag åt ämnesdidaktisk forskning vid CSD, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, vid Karlstads universitet. Min forskning handlar om återkoppling i en formativ bedömning i ämnet samhällskunskap på gymnasiet och hur denna återkoppling kan utveckla lärandet. Jag intervjuar både lärare och elever i min studie och min förhoppning är att jag ska kunna bidra med viktig kunskap om hur elever uppfattar den återkoppling de får.


Susanne Liljedahl

Grundskollärare 1-7 i SO samt svenska och engelska. Undervisar för närvarande 20% i åk. 5-6 på Gärdesskolan i Eda kommun. Övriga 80% ägnar jag åt forskarskolan CSD-FL med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik på Karlstads universitet. I min forskning intresserar jag mig för lärares bedömning och återkoppling i historia på mellanstadiet. Återkoppling ses som ett betydelsefullt redskap i undervisningen. Jag undersöker lärares bedömningspraktik i historia och hur lärare använder återkopplingsredskapet i klassrummet.

Att kopplas

Det där med återkoppling är inte enkelt, men oj vad det är intressant att få mer kunskaper om fenomenet och utvidga perspektivet!

Jag har som de flesta väldigt blandade erfarenheter, både från egen undervisning, men även där jag själv har fått ta emot återkoppling utifrån egna prestationer. Ingen situation är den andra lik, men ett är gemensamt och det är att det är svårt att bortse från känsloläget i samtliga fall. Jag förstår att vissa därför talar om en Jekyll och Hyde effekt eftersom resultatet av återkoppling kan bli raka motsatsen av den tillsiktade.

Stanfordforskaren Carol Dweck talar i en föreläsning om olika tankesätt – Intelligence versus Growth Mindset och hon refererar resultat från olika studier, vilka förödande konsekvenser det blir när eleverna får epiteten intelligenta eller smarta. Diskursen är ju inte obekant här heller och när det gäller återkoppling är det inte utan betydelse. Är det eleven själv eller är det vad eleven gör som vi fokuserar?

Dwecks föreläsning heter ”Developing Growth Mindsets” och du hittar den på Youtube!

                                                                                                                                                                      /Anna Öhman

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg