Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Läsfrämjande aktiviteter och skolbibliotek

Vi i SOL-nätverket har alltid ett pågående utvecklingsarbete och from nu i höst och under tre år framåt kommer vårt fokus att vara läsfrämjande aktiviteter och skolbibliotek. Vi kan se ett generellt behov i vårt område att utveckla skolbiblioteken så att verksamheten används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Vi ser även ett generellt behov av att arbeta än mer läsfrämjande utifrån Skolinspektionens rapport ”Läsfrämjande arbete i grundskolan” som publicerades förra hösten.

Nu den 3/10 kommer vi att anordna en föreläsningseftermiddag med fokus på skolbibliotek. Målgruppen är politiker, skolchefer, rektorer, skolbibliotekssamordnare och deltagare i nätverket. Föreläsarna är rektor Raija Ikonen och skolbibliotekarie Cilla Dalén som kommer att berätta om sitt arbete med att organisera skolbiblioteket på Enbackskolan i Stockholm. Den andra föreläsningen är av Gustav Fridolin, särskild utredare i skolbiblioteksutredningen. Han kommer bland annat att ta upp vad man som huvudman kan tänka på och börja arbeta med i väntan på förändringar i lagstiftningen.

Under 2024 kommer vi i nätverket att ha bokcirklar och föreläsningar inom området. Vissa inslag enbart för oss i nätverket och vissa då vi bjuder in intresserade hos våra huvudmän. 2025 avslutar vi vår fördjupning med ett symposium då nätverksdeltagare berättar om sina utvecklingsarbeten kring läsfrämjande och skolbibliotek.

Vi har en spännande och intressant tid framför oss med dessa viktiga ämnen att fördjupa oss i.

Marlene Andersson
Nätverksledare

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg