Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Väcka läslust

“Varför ska man läsa?” Med de orden inleder Anne-Marie Körling sin bok Väck läslusten i skolan! Det är en bok som inte bara tar upp tankar om läslust utan även ger såväl läslust som arbetslust. Hon skriver att “läsa handlar om kontakt, gemenskap och samtal” och delar med sig av sina tankar och erfarenheter från mötet med olika elever. 

I nätverket SOL i Värmland har vi under våren haft en bokcirkel kring boken Väck läslusten i skolan! och vi hade då också förmånen att få lyssna till Anne-Marie Körling och även få samtala med henne. Att läsa och samtala om boken har varit berikande. Anne-Marie beskriver uppdraget att leda barn och ungdomar till läsning på ett mycket varmt sätt och bjuder på berättelser som gör att vi förstår att det ligger ett helhjärtat arbete bakom de metoder hon presenterar. Hon delar med sig av sin glädje och engagemang i mötet med eleverna och det smittar av sig. 

Både i föreläsningar och genom boken visar Anne-Marie på konkreta tips om hur vi kan nå barn och ungdomar. Bland annat ger hon exempel på hur vi kan ställa frågor som uppmuntrar elever och väcker deras intresse för böcker. Hon betonar vikten av elevers upplevelse av tillhörighet och att inte exkluderas. Boken ger många förslag på hur vi kan försöka nå alla elever oavsett vilken bakgrund de har när det gäller läsning. En härlig tanke som Anne-Marie lyfter är att vi genom att samtala med våra elever om deras läsning ger “dem de största gåvor.”

Exempel på områden som Anne-Marie tar upp i boken är stadieövergångar, hur bedömning och utvärdering påverkar läslust samt det aktuella ämnet högläsning. Anne-Marie beskriver värdet av högläsning i alla åldrar och ger exempel på dess betydelse för enskilda elever och för grupper. Genom högläsningen utvecklas elevernas förmåga att lyssna och eleverna får göra möten med litteraturen och språket.  Anne-Marie har en stark poäng när hon säger att läsandet motverkar lärares känsla av stress. I läsningen når vi eleverna och hon uttrycker det som att högläsning istället för att det “tar tid”, som vi ofta säger i skolans värld, ger “tid till skönlitteraturen och sakprosan”. 

Vi i SOL i Värmland känner tacksamhet till Anne-Marie för att hon delar med sig av sina tankar både i sina böcker och genom samtal. Hon bidrar till att väcka läslust och vi blir så uppmuntrade att fortsätta arbetet med läsning där vi får, för att använda författarens egna ord, vara med och “ge till elever”. Vi har i mötet med Anne-Marie blivit inspirerade, uppmuntrade och samtidigt utmanade i vårt fortsatta läsfrämjande arbete.

Maria Carlsson, deltagare i SOL i Värmland från Hagfors kommun

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg