Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Marlene Andersson via mejl: marlene.andersson@hammaro.se

Pedagogiskt café med återkoppling i fokus

En onsdagseftermiddag i advent samlades alla pedagoger på Kyrkhedens skola i Hagfors kommun till ett pedagogiskt café kring ämnet återkoppling. Vi är en grupp lärare som under läsår 21/22 fördjupade oss i ämnet och nu fick vi möjlighet att dela med oss av våra tankar till våra kollegor på skolan. 

När SOL i Värmland genomförde ett kompetensutvecklingsarbete kring återkoppling, tillsammans med RUC och Skolverket, ville vi gärna delta. Vår önskan var att vi genom att fördjupa oss i återkoppling skulle bli ännu mer skickliga i att leda eleverna i deras eget lärande. Vi upplever att återkoppling är viktiga nycklar för att hjälpa elever att få syn på sitt eget lärande och att hjälpa dem i en ökad förståelse för hur de kan ta nya steg i sitt lärande.

Det var roligt att i form av ett pedagogiskt café få berätta om arbetet för våra kollegor. Vi kunde dela med oss av tankar från en bok som vi har läst, uppgifter som vi har testat i elevgrupper och erfarenheter som vi tagit med oss från arbetet. Vi har sett hur återkoppling har gett elever möjlighet att utvecklas vidare i sitt lärande och att vi kan använda oss av återkoppling från elever vid vårt planerande. En lärdom som vi tar med oss är att det är bra att ge gemensam tid i klassrummet för återkoppling och vi känner också att återkoppling handlar om ett förhållningssätt. En i vår grupp uttryckte tanken att man önskar leda eleverna att “nå längre än de trodde att de kunde nå”.

Kompetensutvecklingsarbetet lade en bra grund för oss, men det är nu som arbetet börjar. Vi avslutade caféet med några reflektionsuppgifter där alla som lyssnat också fick tid att tänka själva och dela med sig av sina tankar kring återkoppling.

Vi känner att vi vill fortsätta utveckla vårt arbete kring återkoppling och nu tillsammans med våra kollegor och våra elever. Våra slutord blev därför: “Nu börjar det!”

/ Maria Carlsson

Språk-, läs- och skrivutvecklare 

Kyrkhedens skola, Hagfors kommun

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg