Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Eda kommun och SOL i Värmland på Bokmässan!

SOL på Bokmässan

Malin Granström, språk-, läs och skrivutvecklare i Eda kommun, tillsammans med läraren Emelie Forsman presenterade på Bokmässan ett framgångsrikt arbete i syfte att förbättra läsundervisningen i skolan. Förbättringsarbetet, som fortgår, är inne på fjärde läsåret och allt började med deltagande i ett gemensamt forsknings- och kompetensutvecklingsprojekt (LISA-PLOT) mellan Karlstads universitet och några av regionens kommuner. Olika varianter av detta har vi sedan drivit på egen hand och justerat efter just Eda kommuns förutsättningar och lärarnas behov.

Vi berättade mer om förra läsårets erfarenheter och lärdomar. I korthet gick det ut på att pedagogerna filmades under ett lektionspass då de bedrev läsundervisning och efter lektionen diskuterades den utifrån ett observationsprotokoll med i förväg fastställda kvalitetskriterier. De kriterier vi valde var lektionens syfte, vilken återkoppling eleverna fick och hur klassrumsinteraktionen såg ut.

Här kan du läsa mer om du vill.

/Malin Granström, Eda kommun

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg