Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

SOL i Värmland firar 10 år!

SOL-nätverket 10 år!

Häromdagen hade vi i nätverket SOL i Värmland ett stort 10 årsfirande tillsammans med RUC på Karlstad universitet. Inbjudna gäster var bland annat CSL, skolchefer och skolledare från våra huvudmän. Eftermiddagen började med en berättelse om hur nätverket startade och lite stort om innehållet under dessa tio år. Mycket har hänt under årens lopp, men nätverkets struktur och systematik har kvarstått över tid.

En stor bidragande orsak till att nätverket fortfarande står stabilt är samarbetet med RUC som utöver att vara ett stort stöd för mig som nätverksledare också bistår med en regional organisation med mandat hos huvudmännen samt universitetet.

Efter vår historiska tillbakablick berättade RUC:s föreståndare Monica Evermark om sina tankar om nätverket och detsamma gjorde därefter Maria Kjällström, skoldirektör i Karlstad kommun och Christina Olin Scheller, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet. Eftermiddagen avslutades med ett panelsamtal kring frågorna om hur nätverket bidrar till undervisningsutveckling, hur goda exempel kan spridas i regionen och våra tankar kring nätverket och dess samarbete framåt.

Vi i nätverket ser nu fram emot de kommande tio åren med ledorden att tillsammans blir vi bättre.

SOL:s samarbetspartners

/Marlene Andersson, nätverksledare

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg