Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Karlstad bygger nätverk för ökad likvärdighet

Sedan flera år tillbaka har Karlstad olika former av nätverk på högstadiet. I förstelärarnätverk möts alla förstelärare i ämnesgrupper för att bland annat diskutera vad som är på gång i kommunen eller utbyta aktuell forskning. De planerar också de ämnesnätverk som de leder tillsammans. Då möter de ämneskollegor från olika skolor för att sprida kunskaper, lärdomar och forskning för att bygga god undervisning tillsammans.

Ämnesnätverken träffas fyra gånger per läsår och alla undervisande lärare tillhör ett särskilt ämnesnätverk under minst ett läsår. Att få träffa kollegor från andra skolor upplevs som mycket givande, inte minst för lärare som saknar ämneskollegor på den egna skolan.

Skolorna i Karlstads kommun är väldigt olika, med olika förutsättningar och utvecklingsbehov och där ser vi att nätverken har en viktig funktion att fylla. Varje år fokuserar nätverken på högstadiet på ett tema. Temat bestäms av rektorer efter att ha lyssnat in de behov som finns ute på enheterna. Teman som exempelvis språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, det breddade syv-uppdraget eller lärmiljöer står då i särskilt fokus under nätverksarbetet.

Läsåret 21/22 ägnas åt implementering av de reviderade kursplanerna (Lgr22). Arbetet innebär att det pågår två parallella processer eftersom implementeringsarbete även görs på de enskilda skolorna. Processerna kan stärka varandra och säkerställa likvärdighet i kommunen. Med det gemensamma temat som grund, har förstelärarna stor frihet att utforma och anpassa arbetet till just sitt ämne. Förutom temainriktningen kan ämnesnätverken även lyfta andra frågor efter önskemål, till exempel aktuella frågor, nya forskningsrön, intressanta artiklar etc. Ibland kan det finnas möjlighet att bjuda in externa föreläsare.

Med kunskaper från ämnesnätverken och förstelärarnätverken på högstadiet går vi in i arbetet på låg- och mellanstadiet. Nya nätverk har bildats och startats upp under året.

Genom att mötas över skolgränserna i nätverksform tror vi, och hoppas, att nya insikter kan väckas, perspektiv kan ruckas och framför allt kan en känsla för det gemensamma uppdraget skapas för en mer likvärdig skola.

Alla kommuner i Sverige har valt olika vägar för försteläraruppdraget. Att låta förstelärarna ansvara för de olika nätverken innebär ett tydligt och transparent uppdrag som kommer alla till godo.

/Anders Biörklund och Eva Tarander, Karlstad kommun

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg