Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Hur ger man användbar återkoppling?

Den andra föreläsningen på SOL:s heldag om återkoppling den 14/9 fick vi lyssna på Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete och Marie Wejrum, doktorand i pedagogiskt arbete, Karlstad universitet.. En mycket intressant föreläsning och så här tänker de kring återkoppling. 

När vi pratar om återkoppling så är vi intresserade av kvaliteten på den återkoppling som lärare ger till elever på deras prestationer i skolan. I prestationerna ingår elevernas färdigheter och förmågor, liksom de strategier och begrepp som de använder.

För att elever ska kunna dra nytta av lärarens återkoppling behöver den vara både specifik och substantiell. Med specifik menar vi att man som lärare konkret pekar på vad eleven gjort bra eller kan utveckla. Med substantiell menar vi att återkopplingen tar sikte på innehållsligt relevanta aspekter i relation till mål och kunskapskrav.

Ett bra sätt att återkoppla mer effektivt är att ge kollektiv återkoppling till klassen eller till en grupp elever när det är möjligt. Inledningen av en lektion kan med fördel koppla tillbaka till sådant som hänt under föregående lektion(er) och peka ut både sådant som eleverna lyckas bra med och sådant som kan utvecklas. Sådan återkoppling kan förstås också ges mitt under pågående lektion eller i slutet av den.

Om läraren lyckas med sin återkoppling betyder det att eleverna får en bättre kunskapsutveckling. Det finns forskningsresultat som visar att elever som återkommande får en specifik och substantiell återkoppling lär sig mer och presterar bättre än elever som inte får den typen av återkoppling. Att ge god återkoppling behöver inte vara särskilt svårt, men det kräver ofta att man som lärare på förhand planerar lektionen så att den ger utrymme för återkoppling till eleverna.

Michael Tengberg och Marie Wejrum

Stort tack till er, Michael och Marie, för föreläsningen den 14/9 och att ni ville dela med er av era tankar här på Pedagog Värmland!

Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg