Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Kil – Äntligen händer det!

I Skolsverige talas ständigt om vikten av samarbete mellan skolor och lärare, för att såväl inspirera varandra i vardagen som att stärka likvärdigheten. I Kils kommun finns idag åtta kommunala skolor, varav tre ligger på landsbygden, fördelade på fem rektorsområden. Genom åren har många försök gjorts för att hålla kontakt mellan pedagogerna, men det har blivit sporadiska möten eller tillfälliga försök som runnit ut i sanden när vardagen haft alltför många bollar i luften. Lärarna har önskat att få träffa varandra för att öka dialogen både inom och mellan stadierna, men det har varit svårt att organisera detta med regelbundenhet.

Under läsåret 20/21 bestämde sig kommunen för att på allvar ta tag i skolutvecklingen över skolgränserna och tillsatte därför tre tjänster på 40% vardera som ämnesutvecklare i svenska, engelska och matematik. Målsättningen är att stimulera och öka elevernas lärande för en högre måluppfyllelse. Planen är att genom förbättrat samarbete öka likvärdigheten och samsynen i kommunen. Trots pandemi och krav på distansträffar har tre nätverksgrupper träffats varje månad. Detta innebär att tre lärare/skola varje månad slagit sina kloka huvuden ihop för att lära mer och nytt utifrån identifierade problemområden. Utgångspunkten har varit att ta stöd i aktuell forskning. När läsårets sista träff gick av stapeln IRL var stämningen mycket god. Utvärderingen visar också att lärarna känner att samtalen, läsningen och de riktade lektionsuppläggen gett ökad inspiration, nya lärdomar och att förändring sker i undervisningen. Nu finns dessutom en känsla av att lärarna är redo att sprida våra lärdomar på bredare front på skolområdena. Gemensamt sattes nya utvecklingsområden upp för det kommande läsåret och med EN röst kunde vi utbrista- äntligen är Kil på rätt spår!

Britt Hammarsten

Ämnesutvecklare i svenska

Kils kommun

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg