Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Värmland läser

På SOL i Värmlands förra nätverksträff fick vi besök av Åsa Ranung som är projektledare för Värmland läser 2.0 och självklart vill vi att Åsa berättar även för Pedagog Värmlands alla läsare om projektet. 

Värmland läser – vad är det?

Värmland läser 2.0 är en samverkans- och lärprocess där vi tillsammans med länets aktörer både utforskar nya vägar för läsfrämjande och bygger vidare på gamla. Det hela bygger på medverkan och engagemang från läsfrämjare och språkutvecklare från hela länet ur ett brett perspektiv. Genom projektet vill vi medverka till en stärkt och utvecklad läsförståelse och ett ökat läsande i Värmland samt att fler människor i Värmland har tillgång till ett rikt språk (och vill använda det).

Vi utgår från att tillgången till ett rikt språk är en mänsklig rättighet men också en förutsättning för så mycket. I projektet pratar vi om läsning som både ett mål men också som ett medel och för demokrati, fantasi, engagemang, jämlikhet, social hållbarhet och livslångt lärande. Språket är en aspekt av att vara människa.  

Det är många olika samhällsaktörer som samverkar och påverkar den här utvecklingen. Det vi fokuserar på i projektet är metodutveckling och att på olika sätt stärka nya och gamla läsfrämjare. 

Ett annat fokus för arbetet är att medverka till att utveckla en infrastruktur för läsfrämjande. Det jag menar då är att det ska finnas långsiktiga mål och strategier för läsfrämjande på regional och lokal nivå i Värmland. Det förutsätter att det hos våra beslutsfattare i länet finns en medvetenhet om värdet och nyttan av hög läskompetens och läsintresse, men också att läsande och tillgång till ett rikt språk följs upp via träffsäkra indikatorer som en naturlig del av ordinarie uppföljning av välfärdsuppdraget lokalt och regionalt.

 Hur är projektet upplagt?

Tillsammans med min projektorganisation arbetar jag med 4 olika spår. De kan kort beskrivas så här:

1.       Mötesplats Värmland läser –handlar om att erbjuda målgrupperna kompetensutveckling inom områdena läsning, språk, jämlikhet och demokrati men också om att skapa möjligheter till kunskapsallianser över olika typer av gränser. Vi planerar att genomföra 4-5 olika mötesplatser under projekt tiden.

2.       Tvärdrag för läsfrämjande – handlar om att identifiera och stödja idéer om hur läsfrämjande arbete i länet skulle kunna utvecklas och ta nya former till gagn för våra mål.

3.       Lösningar för framtiden – handlar om att ta tillvara lärandet i de första två samt att säkerställa nytta och hållbarhet för framtidens arbete med läsfrämjande i vårt län.

4.       Strategispåret – handlar om att skapa långsiktiga strategier och fundament för framtidens arbete med läsfrämjande i länet

 

Hur ser planeringen ut framöver?

Ett par nedslag är att den första mötesplatsen genomförs den 18 juni. Då har vi temat ”Läsklyftan – en dag om språk, jämlikhet och empowerment”. I skrivande stund är det 77 anmälda och fler får plats! Här kan du anmäla dig om du är intresserad av att delta. Under hösten bjuder vi in till mötesplats 2, då med temat ”Språk, demokrati och hälsa”.

Du som är nyfiken på vad som händer i projektet eller har lust att vara med och samverka på ett eller annat sätt är du välkommen! Vi är ca 40 st i projektorganisationen i dag och det finns utrymme för fler. Välkommen att höra av dig till mig på mail asa.ranung@regionvarmland.se

 Vår definition av läsfrämjande är:

Läsfrämjande handlar om insatser som syftar till att:

•       Göra läsare av läskunniga

•       Öppna dörrar till olika slag av texter för den som inte läser eller lyssnar på dem

       Öka tillgången till en mångfald av vägar till språk och texter i olika format för alla läsare i alla åldrar

       Ge fler möjligheter till en konstnärlig upplevelse genom litteratur

       Ta bort hinder för läsning, och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet.

 

Läsfrämjande metoder och aktiviteter kan genomföras på strategisk och operativ nivå. Läsfrämjare kan vara ”vem som helst” som medverkar till syftet ovan.” Inom kort kommer du även att kunna läsa mer om vad som är på gång på projektets hemsida www.varmlandlaser.se

Tack Åsa för att du besökte oss i nätverket SOL i Värmland och lycka till med ditt viktiga uppdrag!

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg