Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Vår nya utbildningsminister – Anna Ekström

Då och då här på Pedagog Värmland intervjuar vi aktuella personer och nu har vi fått den stora glädjen att intervjua vår nya utbildningsminister Anna Ekström. 

Utbildningsminister Anna Ekström

    Vad arbetar du med just nu?

Jag har i rasande takt fått sätta mig in i jobbet som utbildningsminister och jobbar varje dag med att se hur vi kan nå tillbaka till en jämlik kunskapsskola för alla barn i Sverige. Mitt fokus just nu har varit att sätta igång arbetet så att vi kan förverkliga Januariavtalet, som vi socialdemokrater enats om tillsammans med Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Jag ska se till att politiken skapar rätt förutsättningar för lärare och skolledare att fortsätta förbättra skolresultaten, stärka studieron klassrummen och ger mer likvärdiga förutsättningar för alla elever att klara skolan. För att klara det behöver vi utbilda och anställa fler lärare och annan skolpersonal, stärka likvärdigheten och förbättra styrningen av skolan.

     Vilka råd skulle du vilja ge till lärare som vill utveckla sin undervisning?

Jag vill egentligen inte ge råd till de som är proffs på att just undervisa, utan arbeta politiskt för att mer makt ska flyttas till lärarna och skolledarna att besluta om sin egen kompetensutveckling. Vi socialdemokrater vill t.ex. att nationella professionsprogram ska införas med garanterad kompetensutveckling. Då kan alla lärare utvecklas och växa i sin yrkesroll samtidigt som karriär och löneutveckling blir mer transparent och rättvis.

 Men jag vill ändå tipsa om att ta vara på de möjligheter som finns, dels för kollegialt lärande och utveckling i vardagen, men också för kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Den satsningen vi har gjort på nationella skolutvecklingsprogram genom Skolverket är viktig. Programmens moduler bygger på kollegialt lärande och riktas särskilt mot prioriterade områden där det finns ett stort behov för lärare att utveckla sin undervisning. Exempelvis har Läslyftet varit ett sådant framgångsrikt program som jag vet har uppskattats bland många lärare.

     Vilka råd skulle du vilja ge till rektorer som vill utveckla sitt arbete med att vara pedagogiska ledare?

Likadant här så tror jag att rektorerna själva bäst vet hur de kan utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Mitt arbete är att se till att de ges rätt förutsättningar för detta. Och då tror jag rektorer i Sverige generellt behöver få avlastning från andra yrkesgrupper, så att man kan ägna mer tid åt att vara pedagogiska ledare och mindre tid åt administration. Jag skulle också önska att alla rektorer samarbetar och lär av varandra, oavsett om man arbetar på en kommunal skola eller en friskola. Jag tror att när konkurrens leder till att rektorer i stället för att samarbeta motarbetar varandra är lärare och eleverna de stora förlorarna.

Ett stort tack till dig, Anna, för att du tog dig tid till den här intervjun!

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg