Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Catharina Tjernberg besökte SOL i Värmland

Som avslutning på SOL i Värmlands utvecklingsarbete (som jag beskrivit i tidigare inlägg) fick vi besök av Catharina Tjernberg. Vi har tidigare intervjuat Catharina i bloggen och den hittar du här. Inför föreläsningen och samtalet med Catharina hade vi förberett oss genom att läsa Skrivundervisning – Processinriktat skrivande i klassrummet och vi hade även skickat ett mail till Catharina med lite funderingar utifrån att ha läst hennes bok.

Som väntat var föreläsningen intressant och Catharina fördjupade de delar som vi önskat få veta mer om innan. Flera av de partier som vi önskade fördjupningar i, håller Catharina nu på att skriva en ny bok om. Det är osäkert när den kommer att släppas men den ser vi fram emot att läsa.

Här kommer lite reflektioner från förmiddagen:
– Att kombinera form och funktion är viktigt. Man lär ut den stavning/grammatik som eleverna behöver just nu i sitt skrivande och de får tillämpa det direkt.
– Hur kan vi utveckla vår feedback till att bli mer vägledande så att eleven kan nyttja feedbacken direkt i sitt skrivande och jag som lärare kan använda mig av kunskapen för att forma undervisningen?
– Vikten av visuella guider. Ett visuellt stöd för eleverna vid skrivande.
– Vi fick många bra exempel på frågor att använda för att få veta mer om elevernas tänkande och för att utveckla elevernas metakognition.
– Hur får vi eleverna att bli mer självständiga så att vi kan arbeta med minilektioner på det sätt Catharina skriver om? Catharinas tips är att börja tidigt i grundskolan för att eleverna ska ”trimmas in” i arbetssättet tidigt.
– Ett sätt att få eleverna att skriva mer utvecklade texter är att låta eleverna dramatisera sina tankar innan de skrivs ner och även vid besvärliga passager vid skrivandet. Ofta får de då syn på hur de kan skriva lite mer beskrivande.

Catharina berättade också att man kunnat se i forskning att de elever som arbetar enligt det arbetssätt som Catharina skriver om når mycket högre måluppfyllelse i svenska än de som inte arbetar på det här sättet.

Vi i SOL i Värmland kan nu se tillbaka på ett lyckat utvecklingsarbete då vi fått med oss mycket tillbaka till våra egna verksamheter. Utvecklingsarbetet har kunnat genomföras tack vare NCS och RUC. Tack för ett gott samarbete!

Nu återstår det roliga arbetet i nätverket att börja fundera över nästa års utvecklingsarbete.

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg