Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Marlene Andersson via mejl: marlene.andersson@hammaro.se

Bokcirkel

Som jag skrivit i ett tidigare inlägg så har vi i SOL i Värmland i höst haft ett utvecklingsarbete kring att utveckla skrivundervisningen. Vid det första tillfället hade vi en bokcirkel utifrån Catharina Tjernbergs bok Skrivundervisning – Processinriktat skrivande i klassrummet.

Skrivundervisning : processinriktat skrivande i klassrummet (häftad)

Vi förberedde oss genom att fundera över rubrikerna intressant, viktigt, förvånande och det här vänder jag mig emot. I tre grupper samtalade vi utifrån rubrikerna och formulerade också frågor som vi ville att Catharina skulle svara på vid hennes föreläsning hos oss.

Intressant
Betydelsen av relationer och dialogen i undervisningen.
Betydelsen av modellerande.
Minilektioner och dess struktur
Cirkelmodellen
Hur man kan använda sig av elevernas texter i undervisningen.
Att använda sig av listor och mönsterböcker.
Hur man genom modellen kan lära sig att stötta alla elever på rätt nivå.

Viktigt
Korta väl planerade genomgångar
Att börja tidigt i grundskolan med strukturerat skrivande.
Betydelsen av en undervisning som skapar aktiva elever. Planering av aktiviteter.
Att använda sig av mönstertexter.
Struktur och innehåll hör ihop.
Att eleverna får skriva texter som utgår från deras verklighet.

Förvånande
Att läraren själv behöver utvecklas inom skrivande för att lyckas och för att förstå elevernas känsla inför skrivande.
Vi påminns om hur komplex lärarrollen är och att det inte är enkelt att bli en skicklig lärare på kort tid.

Det här vänder jag mig emot
Det fanns inget i texten som vi vände oss emot utan det var i linje med våra tidigare uppfattningar och kunskaper.

Som ni förstår hade vi intressanta diskussioner och vi var väl förberedda när vi hade författarbesöket en månad senare. Hur den förmiddagen var kommer jag att berätta om i nästa inlägg.

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg