Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Anders Biörklund via mejl: anders.biorklund@karlstad.se

Öppna dörren till klassrummet! uppmanar läsforskare.

Michael Tengberg är forskare vid Karlstads universitet och ett av hans fokusområden är läsning. SOL i Värmland har ställt några frågor till Michael och fått flera intressanta svar. Håller du med Michael Tengberg?

/Malin

Vad arbetar du mest med just nu?

Just nu jobbar jag med två större forskningsprojekt. I det ena samarbetar ämnesdidaktiker i svenska och engelska för att undersöka hur man kan höja samstämmigheten i bedömning av språkförmågor. Det andra är ett nordiskt samarbetsprojekt där vi bland annat undersöker matematikundervisning och modersmålsundervisning i Sverige, Norge och Finland med avsikt att kunna koppla samman variation i undervisningen med variation i elevers kunskapsutveckling över tid. 

Sen är jag också fullt upptagen med den pågående utvärderingen av Läslyftet och med en forskningsöversikt på området lässtrategier som Skolforskningsinstitutet genomför.

Vilka råd skulle du vilja ge till lärare som vill utveckla sin undervisning?

Oj, det är en stor och krävande fråga. Inte minst för att det sannolikt finns så många olika sätt att utveckla sin undervisning på, men också för att all utveckling naturligtvis måste ta sin utgångspunkt i var man befinner sig. Lärare tenderar att befinna sig på många olika plan, vilket bland annat hänger samman med vad för slags och hur lång utbildning man har, vilken fortbildning man haft möjlighet att ta del av och förstås med omfattningen och karaktären av ens lärarerfarenhet.

Men om man ska ge ett generellt råd, något som kan vara en god startpunkt för alla lärare, oberoende av var de befinner sig, så skulle jag råda dem att öppna dörren till klassrummet och släppa in en kollega för att låta denna observera, fundera och ge konstruktiv feedback. Att släppa in en kritisk vän, en vän som törs vara rättfram, och låta den upptäcka de dimensioner av ens undervisning som man inte förmår eller hinner med att upptäcka själv, kan vara ett bra sätt att lägga grund för fortsatt utveckling av undervisningen.

Vilka råd skulle du vilja ge till rektorer som vill utveckla sitt arbete med att vara pedagogiska ledare?

Utan att för den skull dra alla över en kam tror jag att rektorer, förutom att lägga så stor vikt som de gör idag vid elevers kunskapsresultat på diagnoser och nationella prov, borde lägga lite mer tid på att diskutera konkreta pedagogiska frågor med sina lärare. Om man ska finna vägar till pedagogisk utveckling på skolan kan man inte enbart ta utgångspunkt i resultat och trender i resultat. Man måste också identifiera vilka behov som finns när det gäller utvecklingen av undervisningen. Därför bör inte bara den kritiska vännen, utan också rektor, besöka klassrummen då och då, för att på det viset informera sig om hur de bäst kan stötta sina lärares utveckling.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg