Logotyp bestående av karta över Värmland med punkter sammanbundna med streck. En större cirkel står det SOL Språk-,skriv- och läsutveckling i Värmland.

Blogg

SOL i Värmland

SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika…
SOL i Värmland är ett av arton regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare som drivs av NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling). SOL i Värmland samarbetar med CSL och RUC vid Karlstads universitet. Vi arbetar med olika kompetenshöjande insatser inom språk- läs- och skrivutveckling för språk-, läs- och skrivutvecklare och för lärare. Är du intresserad av verksamheten så tag kontakt med samordnare Marlene Andersson via mejl: marlene.andersson@hammaro.se

Ny föreståndare på RUC

Sedan en kort tid tillbaka har vi en ny föreståndare på RUC, Monica Evermark. Vi är naturligtvis nyfiken på hennes tankar så hon är nästa person ut i vår lilla intervjuserie.

1.      Vad arbetar du mest med just nu?

Regionalt utvecklingscentrums (RUC) fokus är kompetensutveckling för olika yrkeskategorier inom skola. Vi i RUC har precis avslutat ett nätverk som handlade om att motverka diskriminering och kränkande behandling. Pågående  nätverk under 2016-2017 är för fritidspedagoger, handledare inom läslyftet, samt lärare i ämnena NO och teknik åk 4-9 (Gy). Nu finns även en inbjudan ute till ytterligare en kurs med nätverk i naturkunskap och teknik för lärare från åk 4 – gymnasiet. RUC utbildar också lärledare som leder kollegors lärande i de kurser och nätverk som genomförs.

Vi håller på som bäst med att starta upp en kurs och nätverk i naturkunskap och teknik, som riktar sig till förskolan – förskoleklass och lärare upp till åk 3.  Jag tror att det är viktigt att lärare får ett gemensamt språk så att barnen känner igen begrepp och samanhang som deras vuxna använder.  Att få en gemensam förståelse för till exempel naturkunskap och teknik är viktigt för både barn, elever och de professionella. Det är lätt att det blir ”glapp” mellan förskolan – förskoleklass och grundskolan.

Vi kommer också ha en mentorsutbildning som startar i januari, den handlar om att ge lärare (pedagoger i förskoleverksamhet och grundskolan) möjlighet att kunna vara stödjande för de lärare som är nya i sitt arbete. Jag tänker att detta är viktigt för att vi ska kunna ha lärare kvar länge i yrket. Vi har också några gemensamma projekt med skolverket som handlar om nyanländas lärande där vi riktar oss till kommunsamordnare i Värmland och skapar erfarenhetsutbyte

I RUC finns en tydlig processgång i arbetet med nätverken, där rektorer tidigt får en inblick i vad som kommer att hända, både vad gäller innehåll och form. Som skolledare ska man lätt kunna fråga och organisera för att arbetet ska komma verksamheten till nytta.

Förutom nätverk och kurser så har vi snart styrelsemöte och där försiggår mycket spännande arbete både vad gäller RUCs ”egna” kurser och nätverk men även sådant som rör olika program här på universitetet.

  2.      Vilka råd skulle du vilja ge till lärare som vill utveckla sin undervisning?

Svår fråga, många lärare gör ett otroligt genomtänkt och reflekterat arbete. Om jag ska ge råd så tänker jag nog att ibland kan det vara så att vi tror att vi genomför det vi tänkt men det blir något helt annat. Det kan vara bra att stanna upp och reflektera om sin undervisning be en kollega att observera undervisningen utifrån den planering som undervisningen var uppbyggd på. Be eleverna vara ”skuggor” och titta efter är det någon som kommer mest till tals. Det finns så mycket intressant att fördjupa sig i där man är, tillsammans med elever och goda kollegor.

Vi ska ju hjälpas åt att tillsammans utveckla undervisningen, allt handlar ju om att vi vill att eleverna ska få den bästa undervinsingen med allt vad det nu innebär. Det handlar inte om att alla ska göra lika, för det är olikheter som genererar nya kunskaper både för lärare och elever.  Att gemensamt bli lite mer professionella i vardagen. 

 3.      Vilka råd skulle du vilja ge till rektorer som vill utveckla sitt arbete med att vara pedagogiska ledare?

Oj en svår fråga till… det handlar till viss del om samma innebörd som för lärare. Rektorer behöver organisera/planera för att lärare ska kunna få möjlighet att reflektera gemensamt. Det krävs strukturerade möten där allas tankar tas tillvara. Det är lätt att falla in i att vi bara ”pratar” då är det oftast endast några som kommer till tals. 

Rektor kan bidra med analysarbetet av skolans arbete vad gäller undervisningen, vilka arbetssätt och förhållningssätt som gagnar skolans elever. Rektor ska bidra med att organisera och strukturera så att organisationen blir utvecklande för både lärare i sin lärargärning och för eleverna under sin skoltid. Det är viktigt att rektorer får möjlighet till att reflektera över sitt arbete med andra rektorer.

Vi i SOL i Värmland vill tacka för att vi fick intervjua dig, Monica, och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med dig och RUC.

/Marlene

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg