picture-1272-1506499695.jpg

Blogg

Skolnärvaro

Skolnärvaroprojektet är ett samverkansprojekt i Karlstad kommun. Projektet ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att minska skolfrånvaro och dess negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Målgruppen är elever med oroväckande hög eller total skolfrånvaro men också personal i…

Skolnärvaroprojektet är ett samverkansprojekt i Karlstad kommun. Projektet ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att minska skolfrånvaro och dess negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Målgruppen är elever med oroväckande hög eller total skolfrånvaro men också personal i förskola, grund- och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Projektet är förvaltningsövergripade mellan Barn och ungdomsförvaltningen, Gymnasieförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Projektgruppen består av Sara Lindahl, som är projektledare, och resursteamet. Resursteamet är en del av projektet som är sammansatt av olika funktioner med specialpedagogisk, psykosocial kompetens och medicinsk kompetens.  Vi är fem personer som ingår i teamet och vårt uppdrag är att vara ett stöd i skolornas arbete med skolfrånvaro genom att arbeta på flera nivåer. Här kan ni följa vårt arbete och projektets väg framåt!

Konferens

Tack alla ni som kom på konferensen! Vilken dag vi fick tillsammans. Nya kunskaper, reflektioner, diskussioner, inspiration. Det är tydligt att frågan om skolnärvaro engagerar. var 330 yrkesverksamma på plats på Karlstad universitet. Specialpedagoger, skolkuratorer, skolsköterskor, rektorer och representanter från skolledning och utveckling fanns det bland besökarna. Samtliga kommuner i länet fanns representerade. Fantastiskt roligt att så många kom! 

Dagen började med att vår proffsiga moderator Ann Otto Nemes hälsade alla välkomna och satte agendan för dagen. Ann arbetar annars som utvecklingsdirektör på kommunledningskontoret Karlstad kommun. Vi är så oerhört tacksamma att Ann kunde ställa upp och hjälpa oss att ta oss igenom dagen. Sara, vår egna projektledare, berättade kort om vårt arbete inom projektet och presenterade även skolnärvaromodellen. Så roligt med den positiva respons vi fick. Vi kommer berätta mer om modellen längre fram. Håll utkik på bloggen och på vår sajt! Sara berättade också syftet med dagen. Att vi vill belysa frågan på om skolfrånvaro från ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv samt från individ- till organisationsnivå. Men framför allt att vrida perspektivet från frånvaro till närvaro och för att rikta arbetet mot mer främjande och förebyggande arbete, så att frånvaro inte ska uppstå. Vi hade ett tydligt syfte och tanke med hur vi komponerat ihop dagen. Hoppas att det inte undgick någon vad det var. 

Så efter månader av planering var konferensen alltså igång. Aggie Öhman, verksamhetsutvecklare och grundare till Prestationsprinsen, berättade om hur läget ser ut runt om i Sverige och vikten av närvaroregistrering och gemensamma begrepp. Andra delen av föreläsningen tog hon upp behovet av kartläggning, analys och uppföljning samt gav oss konkreta tips hur man kan arbeta med skolfrånvaro. 

Därefter var det Henrik Andersheds tur att dela med sig av sina kunskaper. Henrik är professor i psykologi och kriminologi på Örebro universitet och leder forskningsarbetet med Sofiastudien. Henrik berättade om studien och samarbetet med skolnärvaroprojektet i delstudien Sofia gillar studien. Vi inväntar ännu resultat men förhoppningen är att studien ger oss kunskap om de faktorer som påverkar närvaro så att vi kan arbeta främjande och förebyggande på rätt sätt i skolan. 

Efter lunch fick vi långväga besök av psykologiprofessor Christopher Kearney från Universitet i Nevada, Las Vegas. Det han talade om knöt an till förmiddagens föreläsningar, vikten av förebyggande och främjande insatser. Trots att den svenska skolan i mångt och mycket skiljer sig från det amerikanska skolsystemet, är dock behovet av främjande och förebyggande insatser lika viktiga vilket Christopher Kearny visade. Vi behöver hitta faktorerna som påverkar frånvaro för att vi ska kunna jobba med närvaron.   

Konferensdagen avslutades med att Maria och Christian Persman, båda arbetar inom skolan, berättade sin historia ur ett föräldraperspektiv. De berättade om sin son och hans skolgång och på vilket sätt de blev bemötta i skolan som föräldrar. Det lämnade ingen oberörd och det fanns inte ett torrt öga i föreläsningssalen. Oerhört gripande och viktigt för oss yrkesverksamma att påminnas om vad man som förälder möter i kontakten med skolan. Ett stort tack till er för att ni delade av er av er berättelse och öppnade ögonen på oss alla. 

Eftersom Karlstad kommun arbetar för hållbarhet serverades vegetarisk kost till många stora förtjusning!

Ni som missade föreläsningarna eller vill se dom igen kan gå in via denna länk då konferensen livesändes via Pedagog Värmland. Föreläsningen med Christopher Kearney och paret Persman finns inte på film. 

Nu fortsätter arbetet! Ni kan läsa mer om Skolnärvaroprojektet på vår sajt.

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg