picture-1272-1506499695.jpg

Blogg

Skolnärvaro

Skolnärvaroprojektet är ett samverkansprojekt i Karlstad kommun. Projektet ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att minska skolfrånvaro och dess negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Målgruppen är elever med oroväckande hög eller total skolfrånvaro men också personal i…

Skolnärvaroprojektet är ett samverkansprojekt i Karlstad kommun. Projektet ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att minska skolfrånvaro och dess negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Målgruppen är elever med oroväckande hög eller total skolfrånvaro men också personal i förskola, grund- och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Projektet är förvaltningsövergripade mellan Barn och ungdomsförvaltningen, Gymnasieförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Projektgruppen består av Sara Lindahl, som är projektledare, och resursteamet. Resursteamet är en del av projektet som är sammansatt av olika funktioner med specialpedagogisk, psykosocial kompetens och medicinsk kompetens.  Vi är fem personer som ingår i teamet och vårt uppdrag är att vara ett stöd i skolornas arbete med skolfrånvaro genom att arbeta på flera nivåer. Här kan ni följa vårt arbete och projektets väg framåt!

Problematisk frånvaro

Malin Gren Landell är disputerad psykolog, leg psykoterapeut med tidigare uppdrag för socialstyrelsen och skolinspektionen. Hon har forskat på skolfrånvaro och skrivit böcker riktade till elevhälsa och pedagoger där hon ofta haft inriktning mot främjande arbete i skolan. År 2015 fick hon av regeringen uppdrag som särskild utredare av problematisk frånvaro i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Utredningen presenteras i SOU 2016:94 – Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.​ I utredningen identifierades flera primära problemområden och presenterades med bedömningar och förslag för att bidra till bättre skolmiljö med ökad närvaro.

Lyssna på Malin när hon pratar om problematisk frånvaro på UR Skola. Ni kan även läsa när Malin talar om skolfrånvaro samt om skolklimatets betydelse på SPSM.

Har man lust att läsa hela den statliga utredning så hittar man den här.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg