picture-1272-1506499695.jpg

Blogg

Skolnärvaro

Skolnärvaroprojektet är ett samverkansprojekt i Karlstad kommun. Projektet ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att minska skolfrånvaro och dess negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Målgruppen är elever med oroväckande hög eller total skolfrånvaro men också personal i…

Skolnärvaroprojektet är ett samverkansprojekt i Karlstad kommun. Projektet ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att minska skolfrånvaro och dess negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Målgruppen är elever med oroväckande hög eller total skolfrånvaro men också personal i förskola, grund- och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Projektet är förvaltningsövergripade mellan Barn och ungdomsförvaltningen, Gymnasieförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Projektgruppen består av Sara Lindahl, som är projektledare, och resursteamet. Resursteamet är en del av projektet som är sammansatt av olika funktioner med specialpedagogisk, psykosocial kompetens och medicinsk kompetens.  Vi är fem personer som ingår i teamet och vårt uppdrag är att vara ett stöd i skolornas arbete med skolfrånvaro genom att arbeta på flera nivåer. Här kan ni följa vårt arbete och projektets väg framåt!

Hjälpmedelsboken

Vi vill tipsa om Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet. För pedagoger och föräldrar med behov av kognitivt stöd. Boken ger många tips på både tekniska, pedagogiska och samtalsmetodiska hjälpmedel som man kan använda i skolan och i mötet med elever.

På sidan 18 i boken tar man bland annat upp ett exempel där man har gjort ett häfte till en elev, genom att ta bilder på skolan, gångvägar och sittplatser för att skapa förberedelse och tydlighet till eleven. Detta har vi själv erfarenheten av att det kan funka bra på en del elever som har problematisk frånvaro. Vi ska inte förutsätta att eleven vet hur det ser ut i skolan eller att eleven vet var hen ska sitta när hen kommer tillbaka till skolan. Ta ett foto med mobilen på elevens sittplats och skåp/bänk så att eleven vet hur det ser ut innan hen kommer till skolan. En enkel och effektiv metod. 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg