picture-1272-1506499695.jpg

Blogg

Skolnärvaro

Skolnärvaroprojektet är ett samverkansprojekt i Karlstad kommun. Projektet ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att minska skolfrånvaro och dess negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Målgruppen är elever med oroväckande hög eller total skolfrånvaro men också personal i…

Skolnärvaroprojektet är ett samverkansprojekt i Karlstad kommun. Projektet ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att minska skolfrånvaro och dess negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Målgruppen är elever med oroväckande hög eller total skolfrånvaro men också personal i förskola, grund- och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Projektet är förvaltningsövergripade mellan Barn och ungdomsförvaltningen, Gymnasieförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Projektgruppen består av Sara Lindahl, som är projektledare, och resursteamet. Resursteamet är en del av projektet som är sammansatt av olika funktioner med specialpedagogisk, psykosocial kompetens och medicinsk kompetens.  Vi är fem personer som ingår i teamet och vårt uppdrag är att vara ett stöd i skolornas arbete med skolfrånvaro genom att arbeta på flera nivåer. Här kan ni följa vårt arbete och projektets väg framåt!

Begrepp

Det råder en viss begreppsförvirring! I tidiga svenska studier använder man begrepp som skolkskolfobi och skolvägran. De senare svenska studierna utvidgar begreppen såsom skolkströfrånvaroskolfrånvaro (giltig, ogiltig, oroväckande, problematisk osv), hemmasittarehemmasattaelofkorridorvandrareavhopparedrop-outs osv. I internationella studier hittar vi  begrepp som scool absenteeismschool refusaltruancyschool phobiaschool withdrawal. Begreppet school refusal behavior (skolvägrande beteende) används ibland som ett paraplybegrepp.

Det råder en viss begreppsförvirring!

I tidiga svenska studier använder man begrepp som skolk, skolfobi och skolvägran. De senare svenska studierna utvidgar begreppen såsom skolk, ströfrånvaro, skolfrånvaro (giltig, ogiltig, oroväckande, problematisk osv), hemmasittare, hemmasatta, elof, korridorvandrare, avhoppare, drop-outs osv. I internationella studier hittar vi  begrepp som scool absenteeism, school refusal, truancy, school phobia, school withdrawal. Begreppet school refusal behavior (skolvägrande beteende) används ibland som ett paraplybegrepp.

Man kan konstatera att det finns en tendens att när man inte hittar en lösning på ett problem, då byter man istället namn. I den statliga utredningen SOU 2016:94 betonar utredaren att det behövs en enhetlig nationell definition. Man använder begreppet Problematisk skolfrånvaro, när frånvaro innebär att elever riskerar att inte nå kunskapsmålen p g a frånvaro – både giltig och ogiltig,

För tydlighetens skull kommer vi framöver använda oss av begreppet problematisk frånvaro när vi skriver i bloggen. 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg