Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Förringa inte bildämnets betydelse

Det är tyst i klassrummet. Man kan tro att det är tomt. Ändå sitter 20 st elever i åk 4 och jobbar. Med bild. Närmare bestämt popkonst och tillverkning av kuber utifrån Bridget Rileys konst. Det är stilla och fokuserat. Optisk Illusion fascinerar. 

I personalrummet några timmar tidigare samtalade jag och några kollegor om bildämnet och vår önskan eller inte önskan att undervisa i det. För många är bild samma som kaos. Klet och kladd och högljudda lektioner. För mig är fredagar veckans höjdpunkt. Och jag tror att det är många av mina elevers höjdpunkt också. När vi får ha bild. Det är inte kaos. Det strukturerat och välordnat. Varför? För jag lägger ned tid och engagemang i mitt ämne. Det är förberett utan att för den skull bli för mycket tillrättalagt.

Bildämnet har en fantastisk funktion i komplement till de teoretiska ämnena. I bild samtalar vi om konst och tränar att analysera och diskutera kring vad vi ser och hur konstnären skapat bilder. Vi tränar problemlösning genom kreativiteten och funderar på varför det blev som vi tänkt oss eller inte blev som vi tänkt oss och hur vi kan komma vidare i uppgiften. Vi tränar former och mönster och ser skapandeprocessen växa fram från ingenting till att bli någonting. Många elever tränar koncentration och får utrymme i bildämnet genom skapandet, att använda händerna. Bildämnet kan också kopplas ihop med andra ämnen och bli ett komplement för att fördjupa och befästa inlärningen. 

När jag jobbar med bild i åk 4 på Skattkärrsskolan så är det viktigt att jag ger eleverna förutsättningar att lyckas. De ska lyckas med sina uppgifter. Ämnet får inte bli för fritt där de som kan rita tycker det är roligt för de vet hur de ska göra och de som inte tycker de kan rita blir sittandes och känner att ingenting de gör blir bra. Vi tittar på konstnärers bilder, pratar om hur de är skapade. Jag visar steg för steg hur man kan göra och vi testar, lite i taget. Instruktionerna blir några i taget. Vi skapar bilden i steg och tillslut har vi färdiga resultat. 

Att ha en strukturerad undervisning i bild innebär inte per automatik att det inte finns utrymme för fritt skapande och kreativitet inom uppgiften. Det är när ramarna ges och strukturen finns där kreativiteten kan växa och blomma ut hos alla. Att hämta ideér, titta, härma, blanda och göra nytt föder nya konstverk. 

Jag som bildlärare har lyckats när jag ser mina elever titta på sina egna bilder och höra dem uttrycka:
”Jag är nöjd, det här blev bra”.
”Vad är det som blev bra?” 
”Allt!”. 

Har vi förminskat bildämnets betydelse? I timplanen för åk 4-6 har det fått ringa betydelse. 40 min/vecka för ett ämne är inte mycket. Men om jag läser syftestexten i kursplanen så är det ett stort WOW!
” I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och utrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt”.

I klassrummet för eleverna har det dock stor betydelse för inlärningen. 

Så alla bildlärare där ute. Sträck på er! Ni har en viktig uppgift även i bildämnet på mellanstadiet. Förringa inte ämnets betydelse. Förminska det inte trots de få minutrarna i kursplanen. Höj det istället! 

// Pernilla Kans
Bildlärare åk 4-6
Skattkärrsskolan, Karlstad

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg