Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Värdegrund alla dagar

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på….. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” 
(Lgr 11 kap 1 – Skolans värdegrund och uppdrag)

Jag tycker detta är så bra. Tänk att dessa ord står i början av vår Svenska läroplan. Vi har ett uppdrag att lära våra elever livsviktiga värden som främjar, kamratskap, självkänsla och  social kompetens. Detta kanske egentligen ska värderas högre än kunskaper. Vi ska lära ut en känsla till vad som är rätt och fel, hur man är generös i tanke och handling, hur man visar tolerans till alla och hur man gör för att vara ansvarstagande. Det handlar helt enkelt om att leva i värdegrund alla dagar. 

Det har just varit vänliga veckan. En viktigt vecka då vi lyfter fram just dessa värden ovanför. Det jobbas för fullt i våra skolor kring teman som vänskap – Hur är man en bra kamrat? Vad innebär det att göra gott mot andra?  Vi kör uppmuntringar, uppåtpuffar, olika vänliga uppdrag, kanske bjuder på sockriga geléhjärtan och har hemlig kompis i klassrummen. På Skattkärrsskolan i Karlstad har alla klasser samtalat om vad som är snällt, hur en bra kompis ska vara, vänliga ord mm. Detta har resulterat i vackra klasshjärtan som pryder matsalens vägg. Många ögon har fascinerats av alla hjärtan och läst de fina orden som står där. Det är ett bra sätt att uppmärksamma denna vecka. 

 

Läroplanens ord handlar dock om mer än så. I ett samhälle där olika grupper stöts ut mer och mer, där näthatet ökar, där toleransen minskar och självklara värderingar, som förr var självklara, inte längre är det, är det viktigare än någonsin att dessa värden jobbas med dagligen både hos vuxna och barn. Att värdegrunden varje dag i handling, undervisning och arbetsklimat på våra skolor får vara viktigt. Att våra skolgårdar andas vänlighet genom tydlighet. En tydlighet kring vad som är okej och inte. En tydlighet kring vad som är vänligt och inte. En tydlighet i hur vi pratar med varandra och inte. Vi behöver sätta tydliga ramar och samtidigt ge många kramar. Då har vi kommit en bit på vägen. Och vi vuxna måste vara förebilder och visa vägen. Både i skolan, genom hela förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, men också ute i samhället. 

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg