Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Tumme upp

Har du lärt dig lektionens mål idag? Vänd tumme upp eller tumme ner.
Tänk efter, vad är det som gjort att du vände grön eller röd tumme?
Hur ska du göra nästa gång för att fortsätta med grön tumme, eller för att få grön tumme?

Vi är inne i en period i klassrummet där vi fokuserar på att göra  lärande synligt och där eleverna utvärderar sin arbetsinsats på ett nytt sätt. Varför? Jo vi tror att det har effekt på hur eleverna ser på sina kunskaper. Arbetet med sjävutvärdering tar lite tid, men jag tror att vi vinner på det i längden. 


Jag har även tidigare kollat av hur eleverna tyckt att lektionen fungerat på lite olika sätt . Det har handlat om utvärderingar som rör arbetsro eller lektionens uppsatta mål. Oftast har jag bett eleverna visa ”tumme upp, åt sidan eller ner” utifrån hur de själva tycker att det fungerat. En check helt enkelt så att jag får en uppfattning om hur eleverna upplever lektionen. De elever som inte har velat visa synligt hur de känner har kunnat hålla tummen under bänken. Den sista tiden har jag funderat på vad detta ger för effekt, mer än att jag får en samlad bild. Skulle det gå att utveckla självutvärderingen vidare så att eleverna får tänka till kring sitt eget lärande mer på djupet?

Målinriktat lärande med tydliga lärandemål och självutvärderingar ger stora effekter på elevernas studieresultat. Det visar en studie som John Hattie gjort 2009 (Visible learning). Hatties studie är världens största forskningsöversikt, väl värd att läsa. Den finns även på svenska ”Synligt lärande för lärare”. Om du inte läst den – gör det!

Hattie skriver att målinriktat lärande består av två delar. Den första är att vara tydlig med vad man ska lära ut under lektionen dvs lärandemålen. Det andra är att ha en metod för att ta reda på om den önskade inlärningen har uppnåtts. Självutvärderingar är ganska enkelt att arbeta med, men behöver nog utarbetas lite olika för olika stadier eller utifrån vilken nivå som eleverna befinner sig på.

I min klass har vi inplastade, runda lappar på bänken. Ena sidan visar en grön tumme, den andra en röd tumme. Vi utvärderar lektioner på detta sätt flera gånger per dag. Själva momentet kallas för ”tumme upp”. Jag ber eleverna helt enkelt titta på tavlan där lektionens mål står och fundera på om de har klarat målet. Därefer får de vända på lappen. Jag har en fin överblick på klassen längst fram i klassrummet och ser direkt om någon elev upplever att han/hon inte klarat målet. Nästa moment gör vi inte vid varje tillfälle utan några gånger i veckan för att väcka elevernas reflektioner. Eleverna får fylla i sitt utvärderingsschema. Det är en lapp med ikryssningsalternativ för grön eller röd tumme. Jag ber dem tänka till vad som gjorde att de vänt till grön tumme eller röd tumme. Under tiden går jag oftast runt i klassrummet och pratar lite extra med de elever som jag vet behöver det, eller som markerat alternativ på röd tumme. När elever vänder upp röd tumme ger detta bra diskussioner oss emellan, där vi kan prata om vad vi kan hjälpas åt med och vad vi ska tänka på. Ibland lyfter vi diskussionen i hela klassen. 

Jag ser att sedan vi startat detta sätt att ha självutvärderingar på i klassen, har fler elever blivit mer noga med att fokusera på lektionens mål under arbetspasset. De vill så gärna kunna vända upp grön tumme. Vi pratar ofta om vad det är som gör att vi lär oss och vad vi själva kan göra för att få resultat i lärandet. Lärandet blir synligt och vi förstår att det är ett bygge vi bygger tillsammans. 


Så jag ger faktiskt en ”tumme upp” för detta sätt att arbeta med synligt lärande. Har du några egna ”tummar upp” för självutvärderingar som du ser ger resultat?

Länk till Självutvärdering med hjälp av tummen upp

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg