Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 20 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 20 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Vikten av en strukturerad tavla

Googlar man på ordet struktur så kommer synonymerna inre byggnad, uppbyggnad, sammansättning, mönster, form, yta, textur och konstruktion upp. När konstnären målar en tavla finns det en tanke bakom motivet. Inspirationen har hämtats någonstans ifrån. Varje del har en given plats. Tillsammans skapar bilden en helhet. Just nu är åk 4 på Skattkärrsskolan med i Värmlands museums projekt ”Pegasus”. Fyra tisdagar i rad får vi vara med om ett tematänk inom ämnena svenska och bild där utgångspunkten är att låta de inre bilderna bli synliga. Det synliga lärandet. Bilderna växer fram allt eftersom och efter fyra tillfällen så har nya små konstnärer skapat egna tavlor. I bilden behöver det inte finnas någon struktur på det sätt att allt ska vara ordnat och samlat. Färg och form kan flyta in i varandra och skapa ny rumslighet. Men i klassrummet behöver vi ha en struktur för att de yttre ramarna ska kunna samla in elevernas skoldag. När eleverna får en strukturerad vardag blir det också lättare att fokusera, koncentrera och också lära in. Ett sätt att skapa synligt lärande är att ha en strukturerad tavla som blir grunden för veckan, dagen och lektionen. Många av våra elever behöver hjälp med att få ordning på dessa yttre ramar. Kanske har flera en inre röra av färger och former som de inte kan strukturera upp själva. Då behövs det hjälp. 

I mitt klassrum har vi en del av tavlan som visar arbetsveckan från måndag till fredag. Där skriver vi upp viktiga saker att komma ihåg, idrott, läxor, schemaavvikande händelser. Varje måndag går vi igenom vad som kommer hända under veckan. Att skriva upp påminnelser till eleverna är viktigt. Det är inte alltid de minns vad de har i läxa och till när om jag har nämnt det vid ett tillfälle, eller flera. Det skrivna ordet väger oftast tyngre. Det skrivna ordet är synligt.

          

Den andra delen av min tavla visar dagen med klockslag och ämne. Varje morgon går vi igenom denna för att alla ska ha koll på vad som händer. Detta skapar trygghet och mindre frågor. Den tredje delen av tavlan visar lektionens innehåll och mål. Vid varje lektionsstart går jag eller min kollega igenom vad vi ska göra på lektionen och kopplar ihop det med lektionens mål. Vad är det vi ska fokusera på? I slutet av lektionen återkopplas målet och ofta gör vi utvärderingar kring hur lektionen gått. 

Varför är detta viktigt? Jo, lärandet blir synilgt. Eleverna vet vad som kommer hända och lektionen har en struktur. Inga överraskningar, utan planeringen är tilldelad eleverna i början av lektionen. Tavlan i mitt klassrum är centrum. Den kan alla se och den behöver vara tydlig så att alla kan hänga med på vad som händer. När de yttre ramarna finns även för lektionen vet eleverna vad de ska fokusera på. Med ett tydligt innehåll blir effekten av lärande och utveckling tydligare. Måluppfyllelsen ökar. 

Eftersom vi är två lärare som undervisar i olika ämnen i min klass så har vi skapat gemensamma strukturer för undervisningens ramar. Spelrummet innuti ramarna kan te sig olika. När eleverna möter oss så vet de grundförutsättningarna. Lektionerna inleds och avslutas på samma sätt oavsett vilken lärare som finns i klassrummet. Vi har många gånger diskuterat och samtalat om vad som är viktigt för eleverna och hur vi tror att de lär sig bäst. Gemensamt tänk, gemensamma ramar, samma förhållningssätt ger eleverna bästa förutsättningarna för att lyckas. Vårt syfte är trygghet. Tydlighet skapar trygghet som skapar bättre förutsättningar för elevernas utvecklilng. 

Hur ser din klassrumstavla ut? Har du funderat på varför? Vad är ditt syfte?

/ Pernilla Kans

Vill du lyssna på hur vi arbetar i åk 4 på Skattkärrsskolan?
Håll utkik efter Pedagog Värmlands Utvecklingspodd. På måndag kommer ett avsnitt som handlar om samarbete, tydlighet och gemensamma mål inom ett lärarlag. 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg