Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 20 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 20 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Framgångsrikt ledarskap, de fyra benen

Finns det framgångsrikt ledarskap i Sveriges klassrum? Om man lyssnar på media kanske man blir tveksam, om man inte jobbar inom skolan förstås. Vi  vet, vi som befinner oss där det finns det. Men vad är receptet för just en lärares framgång i sitt ledarskap i klassrummet? Finns det något sådant? Kanske inte…..eller kanske! 

Ritade upp en modell idag på fyra ord, som jag grunnat över ett tag, för min lärarstudent. Struktur, tydlighet, bemötande och kunskap. Dessa fyra ord har för mig blivit ledord och jag har under några år jobbat aktivt med dem i mitt eget ledarskap. Vad händer om jag har all kunskap i världen i matematik eller geografi men inte kan få tydligheten och strukturen att fungera i klassrummet? Jo, det blir ett rörigt klassrum med elever som inte förstår, som inte vet vad de ska göra. Kanske förstår de elever som har lätt för sig, som har en egen inre struktur att sålla och sortera information. Men de som inte har det? Vad gör de på lektionerna? Irriterar andra, stör, försvinner bort i sin egen värld eller blir vandrande pinnar i klassrummet. Vad händer om jag har tydligheten, strukturen i undervisningen dvs de yttre ramarna, disciplinen, men inte kan förhålla mig till alla elever, jag har svårt med bemötandet och blir lektionspolis som höjer rösten och skriker allt för ofta?  Utan relation har jag svårt att nå fram och det spelar kanske ingen roll hur duktig jag är i mitt ämne om jag inte har förmågan att möta mina elever där de befinner sig. 

Jag som lärare står på fyra ben. Varje ben kännetecknar hur jag är som ledare i klassrummet. Det är nyttigt att fundera på hur min egen ledarroll är, vad jag är stark i kring de fyra orden och vad jag behöver utveckla vidare i mitt ledarskap. 

När jag som nyutexad lärare för ca 15 år sedan kom ut i skolans värld märkte jag vad mycket jag trodde att jag kunde, som jag också kunde, men också vad mycket jag inte kunde som ingen berättat för mig. Sådant som bara kan läras in genom erfarenhet, genom misslyckanden och lyckanden. Idag ser jag att jag lärt mig en del genom att slipas tillsammans med andra, genom att lära av andras ledarförmågor, testa, lyckas, göra om och testa igen. 

För drygt ett år sedan arbetade jag med skuggning tillsammans med en kollega och vi fick förmånen, äran att titta på varandras lektioner. Utifrån de fyra benen analyserade vi, diskuterade och hjälptes åt med varandras svagheter och styrkor. Resultatet blev ett starkt ledarskap tillsammans där vi utvecklades åt samma håll. Vi brukar säga att ett ledarskap i klassrummet bör kännetecknas av ”Tydliga ramar och varma kramar”. En tydlighet som består i tydligt lektionsinnehåll, samt lektionens mål uppskrivet på tavlan som gås igenom med eleverna vid lektionsstart. Struktur på lektionen och ett bemötande till elever som präglas av värme,humor och pedagogiska tricks och fix på elever som kräver lite extra. Tillsammans med kunskap blir detta ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Extra starkt blir det när vi tillsammans som kollegor sättar upp hur vi vill ha det i våra klassrum, vilken atmosfär som ska finnas där och vilka mål vi ska arbeta med. 

Varför är det viktigt? Jo för om du har framgång i ditt klassrum blir du en säkrare pedagog, du och dina elever får ett bra klassrum, de lär sig mer och når målen! Och det är ju en lärares huvuduppdrag. 

Hur är du som ledare? Vilka styrkor och utvecklingsmöjlighter ser du hos dig själv? Eller hur skulle du vilja vara? 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg