Blogg

Med uppdrag att lära

En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som…
En lärares uppdrag är att lära. Det är ett komplicerat uppdrag. Ämneskunskap blandas med metodik och didaktik. En lärare ska vara tydlig, planerad, ha koll på styrdokument, flexibel och jobba på att ha relationer med eleverna. Efter 24 år som verksam lärare tycker jag ibland att jag behärskar många av dessa bitar, men ibland inte alls. Mitt uppdrag är att lära andra men jag lär mig själv varje dag. Som förstelärare i svenska på mellanstadiet har jag olika uppdrag på min skola och i mitt klassrum. Här kommer jag berätta, försöka inspirera, peppa och lära vidare det jag lär mig i mitt klassrum. Välkommen till min blogg!

Hur ökar jag mina elevers skrivförmåga?

I kursplanen för svenska står det att eleverna i åk 6 ska kunna:
”…skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.”  ( Lgr 11, kursplanen i svenska, kunskapskrav för E-nivå).

I nationella proven testas förmågan att skriva två texter: ex berättande text och någon beskrivande / instruerande / eller argumenterande text. I tidigare utvärderingar på min skola har vi märkt att för många elever är det svårt att skriva. De vet inte vad de ska skriva om. De har svårt att komma igång. Extra svårt är det att skriva berättande texter, detta kan tyckas är märkligt då eleverna säkerligen har tränat mycket på berättande text i de yngre årskurserna.

Jag har funderat på hur jag som lärare kan underlätta skrivandet för elever och hjälpa dem hitta inspiration och motivation till att skriva. Idag tänker jag dela med mig av mina tankar och funderingar till dig som läsare. Kanske känner du igen dig, kanske kan du få någon ny idé.

Under de senaste åren har jag tillsammans med mina elever arbetat med att skriva olika slags texter och märkt att många elevers förmåga ökar om de får skriva för ett verkligt syfte, för en riktig målgrupp. Då ökar deras motivation och intresse för att skriva. Någon annan än jag som lärare ska läsa, det blir viktigt det som står i elevernas texter. Att skriva för ett verkligt syfta kan göras på många olika sätt. Mina elever har tillsammans skrivit riktiga insändare till NWT och VF om för dem viktiga ämnen, skrivit sagor för elever i yngre åldrar som de sedan läst upp, de har skrivit berättelser som vi tryckt upp i böcker, skrivit olika texter på klassens blogg, tankar och åsikter om böcker, utvärderingar, beskrivningar av utflykter mm. Deras texter har blivit levande, allt har blivit på riktigt. Texterna har alltid blivit lästa av någon annan än…bara mig.

Som lärare tror jag på att ha en genomtänkt plan för skrivandet, där vi leder våra elever mot bestämda mål. Jag måste veta vad jag vill med min undervisning. Vad är syftet? Vad är målet?  Hur är vägen till målet?  Detta behöver jag förmedla till eleverna så att de vet och får förutsättningarna.

Ordet TILLSAMMANS har för mig och mina elever blivit ett ledord. Tillsammans kan man utveckla, förstå och ledas framåt i sitt egna lärande. Att tillsammans kika på texter, prata om det som är bra, se hur texterna är uppbyggda och sedan skriva gemensamt. Genom att få se exempel på bra texter kan man förstå hur en text ska byggas upp. Förståelsen ökar för den textgenre man ska skriva i. Genom att se bra exempel på inledningar, beskrivningar kan man få förslag på bra ordval som berikar texten. Vi har pratat om ord, synonymer, liknelser och  metaforer. Tillsammans har vi samtalat  om hur man kan skriva en inledning och  kommit på olika startexempel. Vi har pratat om hur man kan variera meningarna inne i texterna och varför. Eleverna har fått lathundar på hur en mening kan börja som de haft på bänken när de skrivit. Vi har pratat om olika sätt att ge beskrivningar av personer och miljö, tillsammans utvecklat meningar och ord och funderat på slutna och öppna slut i berättelser. Vi har pratat….TILLSAMMANS!

Om eleverna i sitt skrivande också får hjälp att förbereda sina texter och göra genomtänkta strukturer har de lättare för att komma igång med skrivandet. För mig är det viktigt att förmedla känslan i klassrummet att allt kan hända i en berättelse. Eleven bestämmer och sätter ut riktningen. Jag brukar tipsa eleverna om att det oftast blir lättare att skriva om berättelsen är skriven i ”jag-form” och att eleven själv är huvudpersonen. ”Åk tillbaka i tiden eller varför inte framåt i tiden! Besök Gustav Vasa och var med när han gömmer sig för de danska legoknektarna. Eller varför inte bestiga vulkanen Etna när den plötsligt får ett vulkanutbrott, eller spela mot Zlatan och bli bäst i världen på fotboll! ”.  Locka fram elevernas intressen i andra ämnen och ta hjälp av deras egna fritidsintressen. 

Eleverna har fått läsa varandras texter och kommit med stjärnor och önskningar. De har också fått olika checklistor för olika slags texter att kontrollera sina egna texter mot. Detta är också en väg till ett ökat lärande. Eleverna blir medvetna om sina egna styrkor och utvecklingsområden i sina egna texter.

Allt detta har gjort att nästan alla mina elever idag kan skriva olika slags texter och svarar upp till E-nivå och högre i kunskapskraven när de går ur åk 6. De är duktiga skribenter och de är stolta över sitt eget skrivande.

Ordet TILLSAMMANS är för mig grunden i skrivandet och ett mycket bra väg till en ökad förståelse för hur man skriver och grunden till en välutvecklad skrivförmåga.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg